Možnosti ovlivnění dekarboxylázové aktivity v systému přírodního sýra

DSpace Repository

Language: English čeština 

Možnosti ovlivnění dekarboxylázové aktivity v systému přírodního sýra

Show full item record

Thumbnail
Title: Možnosti ovlivnění dekarboxylázové aktivity v systému přírodního sýra
Author: Adámek, Richard
ISBN: 978-80-7678-099-6
URI: http://hdl.handle.net/10563/52356
Date: 2018-09-01
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: 58
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Cílem předložené práce je studium možností redukce obsahu biogenních aminů v reálném systému přírodního sýra. Vysoká koncentrace biogenních aminů v potravinách představuje pro spotřebitele zdravotní riziko, kterého je třeba se vyvarovat. Pro naplnění cíle byly použity jako technologický trend vybrané mikrobiální kmeny mléčných tyčinek schopné redukce koncentrace biogenních aminů, jejichž aktivita byla potvrzena v předešlých studiích in vitro. Kromě použitých mikroorganizmů byl dále sledován vliv použitého obalového materiálu (smrštitelná fólie, kopolymerní nátěr a potravinářský vosk) na akumulaci biogenních aminů v průběhu zrání. Vzorky modelových přírodních sýrů byly v průběhu celé zrací periody průběžně odebírány a podrobeny chemické (stanovení obsahu sušiny, obsahu tuku, obsahu soli, hodnoty pH, posouzení vývoje proteolýzy prostřednictvím stanovení volných aminokyselin a kvantifikace biogenních aminů), fyzikální (měření vývoje texturních vlastností) a mikrobiologické analýze (stanovení celkého počtu mikroorganizmů, plísní, kvasinek, bakterií mléčného kvašení, Enterobacteriaceae a Enterococcus). Použité doplňkové mikrobiální kmeny neměly vliv na základní chemické parametry a na tvrdost přírodních sýrů, zatímco použití různého obalového materiálu ovlivnilo obsah sušiny a texturní profil. Aktivitou vybraných doplňkových kmenů došlo k zásadní redukci akumulace biogenních aminů během zrání přírodních sýrů. Mikrobiálním kmenem s nejintenzivnější degradační aktivitou byl Lacticaseibacillus casei CCDM 198, u kterého byla prokázána nejúčinnější degradační aktivita vůči fenylethylaminu, kadaverinu a putrescinu.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
Richard_Adamek_Teze_disertacni_prace_2022.pdf 2.186Mb PDF View/Open
adámek_2022_dp.pdf 858.7Kb PDF View/Open None
adámek_2022_op.zip 2.868Mb application/zip View/Open None
adámek_2022_vp.pdf 414.8Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account