[NEOBHÁJENO] Matematické modelování a simulace recyklačních procesů

DSpace Repository

Language: English čeština 

[NEOBHÁJENO] Matematické modelování a simulace recyklačních procesů

Show full item record

Thumbnail
Title: [NEOBHÁJENO] Matematické modelování a simulace recyklačních procesů
Author: Pecha, Jiří
Advisor:
Abstract: Habilitační práce je zaměřena na kvantitativní popis recyklačních procesů, které byly vyvíjeny za účelem zpracování odpadních tuků a proteinů. Zpracování odpadní vstupní suroviny je obvykle komplikováno jejím proměnlivým složením a přítomností doprovodných cizorodých látek. Zatímco uvedené překážky jsou ve většině případů technologicky řešitelné, pro praktickou aplikovatelnost procesů je nutné kromě robustnosti a flexibility zajistit také jejich ekonomickou životaschopnost. To je důvodem, proč vnitřní popis studovaných systémů – recyklačních procesů v práci představených – často zahrnuje stanovení základních ekonomických ukazatelů. Po formální stránce je habilitační práce tvořena souborem vybraných uveřejněných vědeckých a inženýrských prací doplněných komentářem. První část práce tvoří ucelený soubor recyklačních procesů řešících rafinaci odpadních tuků a olejů až po přípravu základní oleochemikálie z rafinované suroviny. Druhá část práce je zaměřena na matematické modely procesů určených pro zpracování proteinového podílu vstupní suroviny, pozornost byla věnována také optimalizaci aplikačních podmínek výsledných produktů recyklační technologie. Práce se zabývá deterministickými modely založenými na popisu klíčového fyzikálně-chemického mechanismu studovaného procesu, které umožnily odhadnout stav systému, simulovat a optimalizovat pracovní podmínky i bez nutnosti přesné fyzické realizace procesu. Vybrané modely byly experimentálně verifikovány a získané výsledky práce napomohly úspěšnému ověření recyklačních technologií v poloprovozním i provozním měřítku. Vyvinuté modely jsou cenné také v oblasti řízení procesů. Svou povahou představují jednak výchozí bod pro návrh řízení daného systému a zejména modely kvantifikující ekonomickou stránku procesu pak mohou tvořit vhodnou součást nadřazené řídící vrstvy či řídícího algoritmu.
URI: http://hdl.handle.net/10563/52390
Date: 2021-11-23
Availability: Teze habilitační práce jsou přístupné veřejně v tištěné podobě v Knihovně UTB. Plný text práce je přístupný elektronicky pouze v rámci univerzity. Habilitační práce nebyla obhájena z důvodu pozbytí platnosti akreditace - řízení zastaveno
Discipline: Řízení strojů a procesů


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
Jiri_Pecha_Teze_habilitacni_prace_2020.pdfBlocked 1.128Mb PDF
Pecha_Jiri_Habilitacni_prace_2019.pdfBlocked 11.04Mb PDF
OP_Farana.pdfBlocked 1.009Mb PDF
OP_Hanika.pdfBlocked 126.9Kb PDF
Obsah.pdf 1.128Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account