Aktivátory a inhibitory sociálních médii ve vztahu k rozvoji MSP na příkladu MSP působících v sektoru služeb v Ghaně

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Aktivátory a inhibitory sociálních médii ve vztahu k rozvoji MSP na příkladu MSP působících v sektoru služeb v Ghaně

Zobrazit celý záznam

Thumbnail
Název: Aktivátory a inhibitory sociálních médii ve vztahu k rozvoji MSP na příkladu MSP působících v sektoru služeb v Ghaně
Autor: Amoah, John
ISBN: 978-80-7678-153-5
URI: http://hdl.handle.net/10563/52427
Datum: 2010-07-14
Vydavatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Počet stran: 48
Dostupnost: Bez omezení


Abstrakt:

Čtvrtá průmyslová revoluce (Industry 4.0) přiměla mnohé k tomu, aby se zaměřili na propojitelnost a automatizaci a zároveň využívali data v reálném čase pro efektivní rozhodování a stali se konkurenceschopnými. Tento trend byl pozorován u malých a středních podniků (SMEs), zejména v rozvíjejících se ekonomikách, kde je jejich příspěvek k hrubému domácímu produktu výrazný. Tento vývoj je patrný u malých a středních podniků ve vyspělých i rozvojových zemích, které významně přispěly k tvorbě pracovních míst a dalším ekonomickým ukazatelům. Na druhou stranu bylo posílení tohoto růstu náročné vzhledem k potřebě vyhovět měnící se poptávce spotřebitelů. Za tímto účelem SME využívají inovativní marketingové strategie, aby splnily požadavky spotřebitelů a staly se konkurenceschopnými. Marketing na sociálních sítích se nicméně stal novým trendem marketingové komunikace a neustálé interakce se zákazníky. I když možnosti přijetí sociálních médií směrem k růstu podniků přesahují politickou a ekonomickou jurisdikci, literatura na toto téma je mezi rozvinutými ekonomikami zřejmá. Ještě důležitější je, že tyto studie se většinou zaměřují na dopad sociálních médií na záměr zákazníků propagovat produkt nebo službu firmy. Zdá se, že přijetí sociálních médií pro marketing a reklamu vede dlouhou cestu k upoutání pozornosti potenciálních zákazníků na značku (nebo produkt/službu). V méně digitalizované ekonomice, jako je Ghana, se však orientace na internetový marketing mezi malými a středními podniky potýká s některými provozními problémy, které mohou bránit udržitelnosti a růstu firmy. Na tomto pozadí se práce snažila zaplnit chybějící mezeru vytvořením komplexního výzkumného modelu, který by prozkoumal aktivátory a inhibitory aplikace sociálních médií jako nástroje marketingové komunikace pro růst malých a středních podniků mezi mikro až střední podniky v Ghaně. S využitím teorií využití a uspokojení a zapojení sociálních médií dizertační práce vysvětluje překážky a omezení sociálních médií pro růst malých a středních podniků v Ghaně. Aktivátory a inhibitory jsou popsány jako provozní přínosy a výzvy. V této práci výzkumník představil dva nové konstrukty (podnikatelská motivace a růst MSP). Studie využívá smíšený (kvalitativní a kvantitativní) metodický přístup k dosažení stanovených cílů. Výzkumník jako hlavní statistickou techniku použil kvantitativní analýzu dat prostřednictvím modelování parciálních nejmenších čtverců a strukturních rovnic (PLS-SEM), zejména software ADANCO verze 2.2.1, a také uplatnil konzultační rozhovory s odborníky, aby vyvodil smysluplný závěr pro kvalitativní přístup. Závěry studie by nabídly maximální přínos teorii, praxi (prospěšné pro manažery/vlastníky malých a středních podniků), vládám a akademikům o využívání sociálních médií pro udržitelné malé a střední podniky.

Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit Popis
amoah_2023_teze.pdf 3.465Mb PDF Zobrazit/otevřít
amoah_2023_dp.pdf 1.491Mb PDF Zobrazit/otevřít None
amoah_2023_op.pdf 260.3Kb PDF Zobrazit/otevřít None
amoah_2023_op.pdf 0 bajtů PDF Zobrazit/otevřít None

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet