Vliv fintech průmyslu na výkonnost bank: Případová studie z Vietnamu

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Vliv fintech průmyslu na výkonnost bank: Případová studie z Vietnamu

Zobrazit celý záznam

Thumbnail
Název: Vliv fintech průmyslu na výkonnost bank: Případová studie z Vietnamu
Autor: Pham, Phat Tien
ISBN: 978-80-7678-154-2
URI: http://hdl.handle.net/10563/52428
Datum: 2010-07-14
Vydavatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Počet stran: 46
Dostupnost: Bez omezení


Abstrakt:

Fintech je nově vznikající technologie, která zásadně mění způsoby financování. Na základě toho se zrodilo nové odvětví: fintech průmysl. Hlavními subjekty fintech průmyslu jsou fintech společnosti, komerční banky a další finanční instituce využívající nové technologie. Spojení mezi fintech a bankami přitahuje pozornost mnoha vědců. Vliv fintech odvětví na výkonnost bank však dosud nebyl v dosavadních publikacích objasněn; proto vznáším otázku "Zda fintech odvětví ovlivňuje výkonnost bank". Na základě mnoha zpráv zkoumám, že vietnamský fintech průmysl je zajímavou případovou studií z těchto důvodů: (1) Vietnam je rozvojovou zemí, kde fintech hraje rozhodující roli v ekonomickém růstu spíše než v jiných zemích; (2) míra růstu fintech v počtu společností, uživatelů, transakcí a infrastruktury a míra investic bank do technologických inovací ve Vietnamu jsou vyšší než v jiných zemích, zejména ve srovnání s jinými zeměmi v jihovýchodní Asii; (3) vietnamská vláda věnovala větší pozornost a usnadnila rozvoj fintech průmyslu směrem k digitální ekonomice. Prostřednictvím přehledu literatury jsou navrženy tři výzkumné cíle k objasnění výzkumného problému: (1) vyhodnotit vliv růstu fintech společností na čtyři perspektivy výkonnosti bank pomocí Balanced Scorecard; (2) odhadnout vliv popularity fintech společností pomocí vyhledávače Google na výnosnost akcií bank; a (3) odhadnout vliv investic bank do technologických inovací na efektivnost bank pomocí Data Envelopment Analysis. Zjištění ukazují, že růst fintech společností je tlakem, který negativně souvisí s finančními ukazateli banky a loajalitou bankovních klientů. Investice bank do technologických inovací posiluje a modernizuje technologický systém banky se jeví jako neefektivní, což poškozuje efektivnost banky. Růst fintech společností však podporuje výkonnost banky tím, že zlepšuje interní procesy banky a zlepšuje znalosti a dovednosti zaměstnanců banky. Obliba fintech technologií je pozitivním faktorem návratnosti bankovních akcií, zatímco růst fintech společností pozitivně ovlivňuje celkovou výkonnost banky. Práce přispívá k (1) pozitivnímu vlivu růstu fintech společností na výkonnost bank; (2) pozitivnímu vlivu popularity fintech na výnosnost akcií bank; (3) negativnímu vlivu investic bank do technologií na efektivitu bank; a (4) významu pro zainteresované strany ve finančním a fintech odvětví. Další výzkum by mohl rozšířit rozsah (např. jihovýchodní Asie) a použít nové metody (např. přístup založený na vytěžování textů) k měření fintech proměnných a vyhodnocení jejich vlivu na výkonnost bank.

Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit Popis
pham_2023_teze.pdf 3.428Mb PDF Zobrazit/otevřít
pham_2023_dp.pdf 2.478Mb PDF Zobrazit/otevřít None
pham_2023_op.pdf 1.598Mb PDF Zobrazit/otevřít None
pham_2023_op.pdf 0 bajtů PDF Zobrazit/otevřít None

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet