Měření přijetí a dopadu digitalizace systémů řízení výkonnosti: Důkazy z rozvíjející se ekonomiky v Africe

DSpace Repository

Language: English čeština 

Měření přijetí a dopadu digitalizace systémů řízení výkonnosti: Důkazy z rozvíjející se ekonomiky v Africe

Show full item record

Thumbnail
Title: Měření přijetí a dopadu digitalizace systémů řízení výkonnosti: Důkazy z rozvíjející se ekonomiky v Africe
Author: Ntsiful, Alex
ISBN: 978-80-7678-167-2
URI: http://hdl.handle.net/10563/52431
Date: 2023-04-27
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: 47
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Systémy řízení výkonnosti (PMS) v organizacích, se staly předmětem časté kritiky, která se týkala problémů spojených s jejich papírovou formou, byrokratickými mechanismy až po skutečnost, že často nepřinášejí očekávané výsledky. Ke zmírnění těchto problémů, spojených s PMS byla doporučena digitalizace. V literatuře však existuje jen málo poznatků o procesech spojených s digitalizací PMS a o faktorech, které vedou k jejímu přijetí a ovlivňují výkonnost zaměstnanců. Tato studie rozšiřuje teorii šíření inovací (IDT) a představuje výzkumný model (TOP model), čímž se snaží tuto mezeru ve zdrojích literatury minimalizovat. Model integruje technologické (T) faktory (relativní výhoda, komplexnost) z IDT s organizačními (O) faktory (digitální schopnosti firmy, podpora managementu) a osobními (P) faktory (spokojenost s prací, osobní inovativnost a postoj) s cílem predikovat schopnost přijetí digitalizace PMS organizací a její dopad na výkonnost zaměstnanců. Studie využívá metodu kombinovaného výzkumu a zahrnuje 11 rozhovorů a 492 dotazníkových šetření z ghanských bank, zdravotnických zařízení a profesionálních účetních firem. Data byla analyzována pomocí tematické obsahové analýzy a modelování strukturálních rovnic metodou parciálních nejmenších čtverců (PLS-SEM) a následně pomocí pokročilých analytických technik, jako je hodnocení kvadratických vztahů, analýza matice významnosti a výkonnosti a kvalitativní komparativní analýza fuzzy množin (fsQCA). Zjištění ukazují, že firma, která se snaží digitalizovat svůj PMS, by měla identifikovat a digitalizovat své pracovní procesy, vytvořit systém pro generování digitálních dat a databázi velkých dat a používat program umělé inteligence. Dále studie nalezla matici přijetí digitalizace PMS (PDAM) pro řízení systémových i behaviorálních problémů spojených s přijetím digitalizace PMS. Výsledky také ukazují, jakou roli hrají TOP faktory při předpovídání přijetí digitalizace PMS. Výsledky rovněž ukázaly, že TOP faktory se vzájemně kombinují a přispívají tak k objasnění rozdílů v přijímání PMS a výkonnosti zaměstnanců. Tato zjištění, která mají důležité teoretické a manažerské důsledky, byla podrobně rozebrána v páté kapitole této práce.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
ntsiful_2023_teze.pdf 3.584Mb PDF View/Open
ntsiful_2023_dp.pdf 994.7Kb PDF View/Open None
ntsiful_2023_op.pdf 172.7Kb PDF View/Open None
ntsiful_2023_op.pdf 0bytes PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account