Program rozvoje města Uherské Hradiště v oblasti kultury a cestovního ruchu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Program rozvoje města Uherské Hradiště v oblasti kultury a cestovního ruchu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macháček, Jiří
dc.contributor.author Abrhámová, Michaela
dc.date.accessioned 2010-07-16T11:42:45Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:22Z
dc.date.issued 2008-05-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5391
dc.description.abstract Jako téma své bakalářské práce jsem zvolila "Program rozvoje města Uherské Hradiště v oblasti kultury a cestovního ruchu". Uherské Hradiště je městem, ve kterém jsem se narodila a doposud také žiji. Je to neustále se rozvíjející město, plné příležitostí, bohaté na historii, tradici a památky. Z toho důvodu jsem pro podporu rozvoje vybrala právě oblast kultury a cestovního ruchu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje vymezení základních pojmů týkajících se regionálního rozvoje. Praktická část obsahuje socioekonomickou analýzu města se zaměřením na danou oblast a SWOT analýzu. V závěrečné části práce stanovím strategické cíle rozvoje, návrhy opatření rozvojových možností a katalog projektů. Cílem práce je stanovit rozvojové problémy města a pokusit se navrhnout možná opatření a řešení k podpoře rozvoje města Uherské Hradiště. cs
dc.format 89 s., 9 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 2050364 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 23.05.2010
dc.subject Klíčová slova: program rozvoje obce cs
dc.subject regionální rozvoj cs
dc.subject kultura cs
dc.subject cestovní ruch cs
dc.subject socioekonomická analýza cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject strategické cíle rozvoje cs
dc.subject katalog projektů cs
dc.subject Keywords: development programme en
dc.subject regional development en
dc.subject culture en
dc.subject turism en
dc.subject socio-ekonomic analyse en
dc.subject SWOT analyse en
dc.subject strategic aims of development en
dc.subject cataloge of projects en
dc.title Program rozvoje města Uherské Hradiště v oblasti kultury a cestovního ruchu cs
dc.title.alternative The development programme of the town of Uherské Hradiště - culture and tourism en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Novosák, Jiří
dc.date.accepted 2008-06-10
dc.description.abstract-translated As a subject of my bachelory work I have chosen the programme of development of Uherské Hradiště (the programme of Uherské Hradiště's development) in the sphere of culture and tourist trade. Uherské Hradiště is a town where I was born and I live in. It is a continually developing town full of opportunities, rich in history, traditions and sights. For these reasons I have chosen the sphere of culture and tourist trade for the support of development. The work is devided into a theoretical part and a practical part. The theoretical part includes definitions of fundamental terms related to a regional development. The practical one includes a town's socioeconomic analysis with a view to the mentioned sphere and SWOT analyse. Finally, I'm going to determine strategical aims of development, to draw up development potentialities and a catalogue of projects. The intention of this work is to determine the problems of development and try to propose possible steps leading to a sup-port of Uherské Hradiště's development. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 9131
dc.date.assigned 2008-03-17
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
abrhámová_2008_bp.pdfBlocked 1.955Mb PDF View/Open
abrhámová_2008_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
abrhámová_2008_op.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account