Regulace laboratorního modelu inverzního kyvadla

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Regulace laboratorního modelu inverzního kyvadla

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chalupa, Petr
dc.contributor.author Řezníček, Bohuslav
dc.date.accessioned 2010-07-16T11:59:37Z
dc.date.available 2010-07-16T11:59:37Z
dc.date.issued 2008-06-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5441
dc.description.abstract Tato práce se zabývá návrhem řízení a jeho realizací pro reálný model inverzního kyvadla. Teoretická část se zabývá popisem inverzního kyvadla a popisem různých typů moderních metod řízení. Dále je zde podrobněji popsán návrh fuzzy regulátoru. V praktické části jsem se zaměřil v první řadě na popis fuzzy knihovny pro prostředí MATLAB, resp. jeho nadstavbě SIMULINK. Je zde podrobně popsáno regulační schéma vytvořené právě v tomto prostředí. V další kapitole jsou pak naměřené výsledky s porovnáním různých nastavení parametrů fuzzy regulátorů. cs
dc.format 66 s., 2s. cs
dc.format.extent 1226724 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject inverted pendulum en
dc.subject adaptive control en
dc.subject predictive control en
dc.subject fuzzy control en
dc.subject fuzzy toolbox en
dc.subject inverzní kyvadlo cs
dc.subject adaptivní řízení cs
dc.subject prediktivní řízení cs
dc.subject fuzzy řízení cs
dc.subject fuzzy toolbox cs
dc.title Regulace laboratorního modelu inverzního kyvadla cs
dc.title.alternative Control of laboratory model of inverted pendulum en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Volenský, Tomáš
dc.date.accepted 2008-06-18
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the design of the regulator and its implementation for the real model of inverted pendulum. The theoretical part deals with description of the inverted pendulum and description of various types of the control methods. Also there is a detailed description of the fuzzy regulator design. In the practical part I have focus mainly on the description of the fuzzy library for the MATLAB environment, i.e. its module SIMULINK. There is a detailed description of the regulatory scheme created in this environment. In the next chapter there are measured results compared for the various fuzzy regulator parameters settings. en
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/91 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Automatické řízení a informatika cs
dc.thesis.degree-discipline Automatic Control and Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 9846
dc.date.assigned 2008-02-22
utb.result.grade A
utb.result.grade A
local.subject syntéza regulátorů cs
local.subject controllers design en


Files in this item

Files Size Format View
řezníček_2008_dp.pdfBlocked 1.169Mb PDF View/Open
řezníček_2008_vp.doc 291.5Kb Microsoft Word View/Open
řezníček_2008_op.pdf 117.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account