Význam začlenění obchodních modelů udržitelnosti do řízení malých a středních firem v Ghaně

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Význam začlenění obchodních modelů udržitelnosti do řízení malých a středních firem v Ghaně

Zobrazit celý záznam

Thumbnail
Název: Význam začlenění obchodních modelů udržitelnosti do řízení malých a středních firem v Ghaně
Autor: Owusu Yeboah, Adwoa Yeboaa
ISBN: 978-80-7678-225-9
URI: http://hdl.handle.net/10563/54622
Datum: 2023-08-30
Vydavatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Počet stran: 47
Dostupnost: Bez omezení


Abstrakt:

V posledních třech desetiletích vzrostly obavy o udržitelnost Země a jejích zdrojů. Nedojde-li k zavedení drastických změn, organizace i jednotlivci nadále varují před rizikem pro život. Z tohoto důvodu jsou také malé a střední podniky vybízeny, aby do svých obchodních praktik začlenily udržitelnost, proto udržitelné podnikání. Pro mnohé je toto očekávání pochopitelné, protože stávající důkazy naznačují, že kolektivní účinek činností malých a středních podniků má na Zemi podobné škodlivé účinky jako velké podniky. Existuje spousta strategií pro zavádění udržitelného podnikání. Nicméně, řada výzkumných pracovníků navrhuje obchodní modely udržitelnosti (OMU) jako nejúčinnější prostředek, pomocí kterého mohou obchodní organizace dosáhnout udržitelnosti nebo zlepšit svou výkonnost v této oblasti. Záměrem tohoto konceptu je, aby firmy do všech svých procesů plně zahrnovaly hlediska a příslušná opatření udržitelnosti. Tím, že je firma zahrne od fáze vývoje produktu až do okamžiku, kdy se tento produkt dostane ke konečnému uživateli, firma přijímá udržitelnost jako součást svých dlouhodobých cílů. Tento přístup je zcela odlišný od současné situace, kdy se většina firem snaží dosáhnout udržitelnosti investováním do vybraných aktivit nebo projektů. Tato disertační práce zkoumala pomocí kvantitativních metod možné důsledky zavedení OMU v malých a středních podnicích v Ghaně. Hlavním cílem bylo zjistit, jak manažeři a vlastníci firem vnímají přímé a nepřímé dopady implementace OMU. Práce má čtyři výzkumné otázky (a cíle) a 12 hypotéz. Pomocí dotazníku byla data pečlivě shromážděna a poté důkladně analyzována statistickými technikami na deskriptivní testy, testy spolehlivosti a validity, testování hypotéz (přímé a nepřímé vztahy) a síly a účinky vztahů. Vše bylo zpracováno pomocí dvou softwarů, Microsoft Excel a SmartPls 3. Bylo zjištěno, že respondenti vnímali silný přímý vztah mezi nezávisle proměnnými a závisle proměnnou. Podobně bylo vnímáno, že připravenost trhu (moderátorská proměnná) měla vliv na přímý vztah, i když slabý a nevýznamný. Mediátorská proměnná však neměla na vztah žádný vliv. Z těchto zjištění se rozvinula rozsáhlá diskuse zahrnující i současnou literaturu. Výsledkem bylo propojení a začlenění této práce mezi související díla. Z diskuzí navíc vyplynuly i některé teoretické a praktické důsledky. Závěrem byly poskytnuty návrhy pro budoucí studie týkající se proměnných.

Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit Popis
Adwoa_Yeboaa_Owusu_Yeboah_Summary_Thesis_2024.pdf 3.300Mb PDF Zobrazit/otevřít
owusu yeboah_2024_dp.pdf 1.449Mb PDF Zobrazit/otevřít None
owusu yeboah_2024_op.pdf 671.5Kb PDF Zobrazit/otevřít None
owusu yeboah_2024_op.pdf 0 bajtů PDF Zobrazit/otevřít None

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet