Význam začlenění obchodních modelů udržitelnosti do řízení malých a středních firem v Ghaně

DSpace Repository

Language: English čeština 

Význam začlenění obchodních modelů udržitelnosti do řízení malých a středních firem v Ghaně

Show full item record

Thumbnail
Title: Význam začlenění obchodních modelů udržitelnosti do řízení malých a středních firem v Ghaně
Author: Owusu Yeboah, Adwoa Yeboaa
ISBN: 978-80-7678-225-9
URI: http://hdl.handle.net/10563/54622
Date: 2023-08-30
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: 47
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

V posledních třech desetiletích vzrostly obavy o udržitelnost Země a jejích zdrojů. Nedojde-li k zavedení drastických změn, organizace i jednotlivci nadále varují před rizikem pro život. Z tohoto důvodu jsou také malé a střední podniky vybízeny, aby do svých obchodních praktik začlenily udržitelnost, proto udržitelné podnikání. Pro mnohé je toto očekávání pochopitelné, protože stávající důkazy naznačují, že kolektivní účinek činností malých a středních podniků má na Zemi podobné škodlivé účinky jako velké podniky. Existuje spousta strategií pro zavádění udržitelného podnikání. Nicméně, řada výzkumných pracovníků navrhuje obchodní modely udržitelnosti (OMU) jako nejúčinnější prostředek, pomocí kterého mohou obchodní organizace dosáhnout udržitelnosti nebo zlepšit svou výkonnost v této oblasti. Záměrem tohoto konceptu je, aby firmy do všech svých procesů plně zahrnovaly hlediska a příslušná opatření udržitelnosti. Tím, že je firma zahrne od fáze vývoje produktu až do okamžiku, kdy se tento produkt dostane ke konečnému uživateli, firma přijímá udržitelnost jako součást svých dlouhodobých cílů. Tento přístup je zcela odlišný od současné situace, kdy se většina firem snaží dosáhnout udržitelnosti investováním do vybraných aktivit nebo projektů. Tato disertační práce zkoumala pomocí kvantitativních metod možné důsledky zavedení OMU v malých a středních podnicích v Ghaně. Hlavním cílem bylo zjistit, jak manažeři a vlastníci firem vnímají přímé a nepřímé dopady implementace OMU. Práce má čtyři výzkumné otázky (a cíle) a 12 hypotéz. Pomocí dotazníku byla data pečlivě shromážděna a poté důkladně analyzována statistickými technikami na deskriptivní testy, testy spolehlivosti a validity, testování hypotéz (přímé a nepřímé vztahy) a síly a účinky vztahů. Vše bylo zpracováno pomocí dvou softwarů, Microsoft Excel a SmartPls 3. Bylo zjištěno, že respondenti vnímali silný přímý vztah mezi nezávisle proměnnými a závisle proměnnou. Podobně bylo vnímáno, že připravenost trhu (moderátorská proměnná) měla vliv na přímý vztah, i když slabý a nevýznamný. Mediátorská proměnná však neměla na vztah žádný vliv. Z těchto zjištění se rozvinula rozsáhlá diskuse zahrnující i současnou literaturu. Výsledkem bylo propojení a začlenění této práce mezi související díla. Z diskuzí navíc vyplynuly i některé teoretické a praktické důsledky. Závěrem byly poskytnuty návrhy pro budoucí studie týkající se proměnných.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
Adwoa_Yeboaa_Owusu_Yeboah_Summary_Thesis_2024.pdf 3.300Mb PDF View/Open
owusu yeboah_2024_dp.pdf 1.449Mb PDF View/Open None
owusu yeboah_2024_op.pdf 671.5Kb PDF View/Open None
owusu yeboah_2024_op.pdf 0bytes PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account