Komunikace preventivních programů ve zdravotnictví

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Komunikace preventivních programů ve zdravotnictví

Show simple item record

dc.contributor.advisor Göttlichová, Marcela cs
dc.contributor.author Unzeitigová, Alena cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T12:26:37Z
dc.date.available 2010-07-16T12:26:37Z
dc.date.issued 2008-05-02 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5494
dc.description.abstract Obsahem této diplomové práce je zmapování existence preventivních programů ve zdravotnictví v rámci neziskového sektoru v České republice. Realizátorem těchto programů je pověřen Státní zdravotní ústav. Práce je zaměřena na oblast marketingových komunikací ve zdravotnictví se zaměřením na plnění celospolečenských programů na podporu zdraví. Pro analýzu bylo vybráno pracoviště Zdravotního ústavu Zlín v Uherském Hradišti, které realizuje tyto preventivní programy a také návazně poskytuje služby. cs
dc.format 88 cs
dc.format.extent 10255375 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject Zdravotnictví cs
dc.subject prevence cs
dc.subject životní styl cs
dc.subject základní komunikační model cs
dc.subject formy komunikace cs
dc.subject efektivní komunikace cs
dc.subject nezisková organizace cs
dc.subject veřejnoprávní neziskové organizace cs
dc.subject marketing neziskového sektoru cs
dc.subject marketing služeb cs
dc.subject marketing myšlenek cs
dc.subject sociální marketing cs
dc.subject marketingový mix neziskových organizací cs
dc.subject propagační prostředky cs
dc.subject změna hodnot cs
dc.subject názorů cs
dc.subject postojů a chování cs
dc.subject Health care en
dc.subject prevention en
dc.subject life style en
dc.subject basic communication model en
dc.subject forms of communication en
dc.subject effective communication en
dc.subject non-profit organization en
dc.subject public non-profit organizations en
dc.subject non-profit sector marketing en
dc.subject service marketing en
dc.subject idea marketing en
dc.subject social marketing en
dc.subject marketing mix of non-profit organizations en
dc.subject means of promotion en
dc.subject change of values en
dc.subject viewpoints en
dc.subject attitudes and behavior en
dc.title Komunikace preventivních programů ve zdravotnictví cs
dc.title.alternative The communication of preventive programs in the health industry en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Zelinský, Miroslav cs
dc.date.accepted 2008-05-28 cs
dc.description.abstract-translated This diploma paper covers preventive health programs within the frame of the non-profit sector in the Czech Republic. The executive authority of these programs is entrusted to the State Health Institute. This thesis is focused on the marketing communications area in health care with a special attention to fulfillment of societal programs promoting public health. For the analysis part of my work the branch of the Zlín Health Institute in Uherské Hradiště has been selected. This Institute communicates preventive programs to the public and consequently provides relevant services. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 7622
dc.date.assigned 2008-01-07 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
unzeitigová_2008_dp.pdfBlocked 9.780Mb PDF View/Open
unzeitigová_2008_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
unzeitigová_2008_op.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account