Analýza informácií a informačných systémov pre riadenie v spoločnosti EMERSON a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza informácií a informačných systémov pre riadenie v spoločnosti EMERSON a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Krčmář, Miloš cs
dc.contributor.author Horňák, Michal cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T13:37:03Z
dc.date.available 2010-07-16T13:37:03Z
dc.date.issued 2008-05-15 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5647
dc.description.abstract Informačné systémy a informačné technológie sa prudko rozvíjajú. Podmienkou efektívneho fungovania podnikov je osvojenie si moderného manažmentu. Podniky s dobrým manažmentom, predovšetkým vrcholným a stredným, prosperujú. Dnes je už väčšine vedúcich pracovníkov podnikov jasné, že sa informačné technológie a informačné systémy stávajú rozhodujúcimi pri postavení na trhu. Práca je venovaná problematike podstaty informácií a podstate riadenia. Dôležitou súčasťou je aj analýza informačného systému podniku, ktorej výsledkom je návrh na zlepšenie informačného systému. cs
dc.format 71 s., 1 s. príloha cs
dc.format.extent 1592395 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject information en
dc.subject information systems en
dc.subject information technology en
dc.subject marketing en
dc.subject management en
dc.subject analysis en
dc.subject company en
dc.subject business en
dc.subject informácia cs
dc.subject informačný systém cs
dc.subject informačné technológie cs
dc.subject marketing cs
dc.subject manažment cs
dc.subject analýza cs
dc.subject podnik cs
dc.subject riadenie cs
dc.title Analýza informácií a informačných systémov pre riadenie v spoločnosti EMERSON a.s. cs
dc.title.alternative Analysis of information and information systems for administration in company EMERSON NETWORK POWER a.s. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Oplatková, Zuzana cs
dc.date.accepted 2008-06-04 cs
dc.description.abstract-translated Information systems and information Technologies are developing rapidly. Modern management is a precondition of efficiently running business. Enterprises with good management, mainly on middle and top levels, prosper. Nowadays, most of the managers understand that information Technologies and information systems are becoming a competitive market principles. Important part of the thesis is dedicated to an analysis of information system of an enterprise that concludes in a proposal of how to improve this information system. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/76 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 9002
dc.date.assigned 2008-02-20 cs
utb.result.grade E
utb.result.grade E


Files in this item

Files Size Format View
horňák_2008_bp.pdfBlocked 1.518Mb PDF View/Open
horňák_2008_vp.doc 291Kb Microsoft Word View/Open
horňák_2008_op.doc 289Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account