Česká anarchistická scéna a globalizace

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Česká anarchistická scéna a globalizace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Radvan, Eduard cs
dc.contributor.author Kolářová, Kateřina cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T15:24:30Z
dc.date.available 2010-07-16T15:24:30Z
dc.date.issued 2008-03-31 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5878
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá problematikou anarchismu jako takového a globalizací. Užším zaměřením je pak orientována na český anarchismus, kde se zabývá jak společensky nepřijatelnými antiglobalizačními demonstracemi, tak i tím, proč vlastně vznikají. Diplomová práce se skládá ze čtyř částí. V první části je popsáno anarchisté hnutí jako celek a jeho projevy v podmínkách českých zemích. Druhá část je zaměřena na přiblížení procesu globalizace a dále pak na kritiku tohoto procesu ze strany anarchistů. Třetí část se věnuje současným antiglobalistickým aktivitám jak v zahraničí tak i v českých zemích. V poslední části je čtenářům připomenuta anarchistická pedagogika. Ta má některé společné rysy se sociální pedagogikou a tudíž by se daly rozvíjet v rámci sociální pedagogiky. cs
dc.format 66 s. cs
dc.format.extent 646154 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject Anarchismus cs
dc.subject globalizace cs
dc.subject antiglobalizační cs
dc.subject sociální pedagogika cs
dc.subject Anarchism en
dc.subject globalization en
dc.subject antiglobalization en
dc.subject social pedagogy en
dc.title Česká anarchistická scéna a globalizace cs
dc.title.alternative Czech anarchist scene and globalization en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Sekot, Aleš cs
dc.date.accepted 2008-05-14 cs
dc.description.abstract-translated This thesis describes problems of anarchism and globalization. Narrower sight is on Czech anarchists and their social unacceptable demonstration against globalization and why Czech anarchists make a protest. The thesis comprises of four logical units. In first unit is described anarchist motion in world and anarchist motion in czech conditions. Second unit is locate on globalization and on anarchist criticism of globalization. Third unit describe conterporary activity of anarchism in the world and in the Czech Republic. The last unit show anarchist pedagogy and common feature between social pedagogy and anarchist pedagogy. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1009217
dc.date.assigned 2006-11-30 cs
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
kolářová_2008_dp.pdfBlocked 631.0Kb PDF View/Open
kolářová_2008_vp.doc 62.22Kb Microsoft Word View/Open
kolářová_2008_op.doc 61.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account