Problematika adopce

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Problematika adopce

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Problematika adopce
Autor: Kolkopová, Petra
Vedoucí: Martinková, Vlasta
Abstrakt: Má závěrečná bakalářská práce je na téma Problematika adopce. Jde o aktuální téma v sou-vislosti se stoupající neplodností párů v České republice i ve vyspělých zemích. Dnes mnoho mladistvých žije ve smíšených rodinách s nevlastními či polovičními sourozenci, hodně jich vyrůstá v domácnosti s jedním rodičem. Adoptivní rodiny jsou pouze jiným typem rodiny. Bakalářská práce se skládá za dvou částí - teoretické, kde je popsána náhradní rodinná pé-če, pěstounská péče, adopce, legislativa adopce, typy, důvody a emocionální stránka adopcí; a praktické, kde je proveden rozbor o požadavcích a představách o dítěti osvojitelů. Vý-sledky průzkumu jsou zpracovány v tabulkách a grafech s doplňujícími komentáři.
URI: http://hdl.handle.net/10563/6050
Datum: 2008-05-29
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav zdravotnických studií
Studijní obor: Porodní asistentka
Klasifikace závěrečné práce a její obhajoby: B 8092


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
kolkopová_2008_bp.pdf 1.990Mb PDF Zobrazit/otevřít
kolkopová_2008_vp.doc 56Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
kolkopová_2008_op.doc 48.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet