Program rozvoja obce Valča

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Program rozvoja obce Valča

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Program rozvoja obce Valča
Autor: Tomová, Dominika
Vedoucí: Novosák, Jiří
Abstrakt: Pre svoju bakalársku prácu som si vybrala tému Program rozvoja obce Valča. Cieľom tejto práce je analyzovať súčasný stav obce a pokúsiť sa definovať problémovú analýzu vyplý-vajúcu zo SWOT analýzy na základe problémovém analýzy stanovím strategický cieľ, čo povedie k ďalšiemu rozvoju obce. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Teore-tická časť zahrňuje legislatívne vymedzenie regionálnej politiky, význam programu rozvoja a role aktérov pri jeho tvorbe. Súčasťou praktickej časti je socioekonomická charakteristi-ka, pričom je stanovená SWOT analýza.z tejto analýzy vyplynie problémová analýza, na základe ktorej je navrhnutý strategický cieľ rozvoja.
URI: http://hdl.handle.net/10563/6153
Datum: 2008-08-15
Dostupnost: Pouze v rámci univerzity
Ústav: Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
Studijní obor: Veřejná správa a regionální rozvoj
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: E 9048


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
tomová_2008_bp.pdfZablokované 932.8Kb PDF
tomová_2008_vp.doc 44.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
tomová_2008_op.doc 55Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet