Marketing strategy proposal for introduction of the new product Granoten SkN Nexxstar - Granitol JSC on the czech plastic-petrochemical-industry market

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Marketing strategy proposal for introduction of the new product Granoten SkN Nexxstar - Granitol JSC on the czech plastic-petrochemical-industry market

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Marketing strategy proposal for introduction of the new product Granoten SkN Nexxstar - Granitol JSC on the czech plastic-petrochemical-industry market
Autor: Šumberová, Naděžda
Vedoucí: Staňková, Eva
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá návrhem marketingové strategie pro zavedení nového výrobku firmy Granitol a.s. na trh. V teoretické části jsou popsána teoretická a metodická východiska pro praktickou část. V praktické části následuje popis podniku a výrobku samotného a analýza odvětví pryžového a plastického odvětví plastikářského průmyslu. V závěru najdeme popis stávající situace podniku a návrh marketingové strategie. Součástí bakalářské práce je několik analýz: SWOT analýza, Porterova analýza pěti konkurenčních sil a BCG analýza, s kterou souvisí i životní cyklus výrobku.
URI: http://hdl.handle.net/10563/6286
Datum: 2008-05-23
Dostupnost: Pouze v rámci univerzity
Ústav: Ústav managementu
Studijní obor: Management a ekonomika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 9735


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
šumberová_2008_bp.pdfZablokované 501.4Kb PDF
šumberová_2008_vp.doc 43Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
šumberová_2008_op.doc 48.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet