Systém dálkové správy multifunkčních zařízení a tiskáren značky RICOH

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Systém dálkové správy multifunkčních zařízení a tiskáren značky RICOH

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bližňák, Michal cs
dc.contributor.author Majer, Pavel cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T20:42:39Z
dc.date.issued 2008-05-15 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6564
dc.description.abstract Tato práce se zabývá problematikou vzdálené správy reprografických zařízení (kopírky, tiskárny a multifunkční zařízení), pro účely zefektivnění servisních procedur a zvýšení konkurenceschopnosti zadávajícího podniku - IMPROMAT, jež je obchodní a servisní zástupce japonského výrobce produktů značky RICOH (RICOH Company, Ltd., Japan) na českém trhu. Cílem je nalézt takové optimální systémové řešení, které nejvíce vyhovuje produktům značky RICOH a struktuře servisní organizace IMPROMAT, s ohledem na provozní náklady, datovou bezpečnost a praktickou realizovatelnost. Praktická část je věnována realizaci zkušebního provozu - nasazení systému u konkrétních zákazníků. Výstupem pak je návrh vnitro-podnikových procesů a vytvoření potřebné dokumentace pro všechny dotčené složky podniku. cs
dc.format 79 cs
dc.format.extent 2122963 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 15.05.2013 cs
dc.subject RICOH en
dc.subject MFP en
dc.subject printer en
dc.subject copier en
dc.subject HTTPS en
dc.subject SNMP en
dc.subject Incident management process en
dc.subject Problem management process en
dc.subject helpdesk en
dc.subject field engineer en
dc.subject service contract en
dc.subject pro-active service en
dc.subject Service management system en
dc.subject outsourcing en
dc.subject Device relation-ship management en
dc.subject RICOH cs
dc.subject MFP cs
dc.subject tiskárna cs
dc.subject kopírka cs
dc.subject HTTPS cs
dc.subject SNMP cs
dc.subject Incident management process cs
dc.subject Problem management process cs
dc.subject helpdesk cs
dc.subject servisní technik cs
dc.subject servisní smlouva cs
dc.subject pro-aktivní servis cs
dc.subject Service management system cs
dc.subject outsourcing cs
dc.subject Device relation-ship management cs
dc.title Systém dálkové správy multifunkčních zařízení a tiskáren značky RICOH cs
dc.title.alternative Remote management system for RICOH brand multifunctional devices and printers en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dulík, Tomáš cs
dc.date.accepted 2008-06-04 cs
dc.description.abstract-translated This Bachelor work deals with system of remote monitoring of reprographic devices (copy machines, printers and multifunctional devices), for the purpose of improving customer service efficiency of Impromat - which is the official RICOH distributor (RICOH Company, Ltd., Japan) for the Czech market. The goal of the work is to find the optimal monitoring solution most suitable to Ricoh products and to Impromat operating structure, with regards to operating costs, data security and feasibility. The practical part of this work is dedicated to the implementation of the pilot project. The output is a proposal of inner processes and creation of system documentation for all of the departments in the company. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/76 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 9690
dc.date.assigned 2008-02-20 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
majer_2008_bp.pdfBlocked 2.024Mb PDF View/Open
majer_2008_vp.doc 290Kb Microsoft Word View/Open
majer_2008_op.doc 287.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account