Aplikace řízení poptávky v podmínkách českých organizací

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Aplikace řízení poptávky v podmínkách českých organizací

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Aplikace řízení poptávky v podmínkách českých organizací
Autor: Dobeš, Kamil
URI: http://hdl.handle.net/10563/6607
Datum: 2008-08-31
Vydavatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Počet stran: 1536568 bytes application/pdf
Dostupnost: Bez omezení


Abstrakt:

Cílem disertační práce je na základě teoretického a terénního výzkumu analyzovat současný stav řízení poptávky v českých organizacích a navrhnout vhodnou metodiku konstrukce poptávkové funkce a procesu prognózování pro potřeby plánování poptávky. Téma disertační práce zabývající se systémy pro řízení poptávky bylo zvoleno za předpokladu stále rostoucího požadavku na schopnost začlenit znalosti tržního prostředí do systémové předpovědi. V první části práce je zpracována literární rešerše dostupné tuzemské i zahraniční literatury. Jsou zde zpracovány poznatky týkající se jak obsahu pojmu řízení poptávky, tak i možnosti začlenění do ostatních podnikových procesů. Součástí práce jsou základní metody konstrukce a prognózování poptávky. Dále jsou zpracovány hypotézy pro výzkumnou část práce. V další části práce jsou uvedeny výsledky provedeného kvantitativního a kvalitativního výzkumu v prostředí českých firem. Vyhodnocování bylo prováděno pomocí standardních statistických postupů, kvadrantové analýzy a obsahové analýzy. V poslední části byla vytvořena metodika konstrukce poptávkové funkce a prognózy poptávky a provedena syntéza teoretických a praktických přínosů disertační práce.

Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
dobeš_2008_dp.pdf 1.465Mb PDF Zobrazit/otevřít
dobeš_2008_vp.zip 17.04Kb Neznámý Zobrazit/otevřít
dobeš_2008_op.pdf 95.98Kb PDF Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet