Projekt speciálních tréninkových metod pro rozvoj služeb ve firmě Lázně Kostelec u Zlína, spol s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt speciálních tréninkových metod pro rozvoj služeb ve firmě Lázně Kostelec u Zlína, spol s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gregar, Aleš cs
dc.contributor.author Miková, Martina cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T13:37:06Z
dc.date.available 2010-07-13T13:37:06Z
dc.date.issued 2006-08-25 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/676
dc.description.abstract V diplomové práci jsem se snažila o přiblížení a vysvětlení problematiky personálního managementu, školení a rozvoje zaměstnanců, a to především tréninku zaměstnanců a jeho metodám. Dále jsem popsala základní typy managementu v evropské sféře. V praktické části jsou zpracovány analýzy firmy vzhledem ke kvalifikaci zaměstnanců, konkurentům a silným a slabým stránkám společnosti. Na závěr této části jsem uvedla návrhy a doporučení na zlepšení. Stěžejní částí práce je projekt speciálních tréninkových metod pro rozvoj služeb. V jeho úvodu jsem provedla dotazníkové šetření ohledně spokojenosti zákazníků a poté jsem vypracovala tréninkový program včetně nákladové a rizikové analýzy. cs
dc.format 72 s., 3 s.příloh cs
dc.format.extent 809796 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject trénink a rozvoj zaměstnanců cs
dc.subject personalistika cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject Swot analýza cs
dc.subject proces tréninku cs
dc.subject tréninkové metody cs
dc.subject employee training and development en
dc.subject human resources en
dc.subject market research en
dc.subject training steps en
dc.subject training methods en
dc.subject SWOT analysis en
dc.title Projekt speciálních tréninkových metod pro rozvoj služeb ve firmě Lázně Kostelec u Zlína, spol s.r.o. cs
dc.title.alternative Project of special training methods to improve services at Hotel Lázně Kostelec u Zlína, s.r.o. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Pilík, Michal cs
dc.date.accepted 2006-09-07 cs
dc.description.abstract-translated In the diploma thesis I tried to outline and explain the employee training development as a part of human resource management. I focused especially on employee training process and its methods. I also made a mention of different management types within the Europe. In the practical part I elaborated an analysis of the Company according to employee qualification, competitors and strengths and weaknesses including improvement suggestions at the end. The main part of this thesis contains a project of special training methods to improve services in presented company. First I realized a customer satisfaction study. Then I created a special training program and made a cost and risk analysis. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3696
dc.date.assigned 2006-03-06 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
miková_2006_dp.pdf 790.8Kb PDF View/Open
miková_2006_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
miková_2006_op.doc 56Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account