Projekt zvýšení konkurenceschopnosti firmy Greiner Packaging Slušovice s.r.o. s využitím nástrojů marketingového mixu na trhu České a Slovenské republiky

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Projekt zvýšení konkurenceschopnosti firmy Greiner Packaging Slušovice s.r.o. s využitím nástrojů marketingového mixu na trhu České a Slovenské republiky

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Projekt zvýšení konkurenceschopnosti firmy Greiner Packaging Slušovice s.r.o. s využitím nástrojů marketingového mixu na trhu České a Slovenské republiky
Autor: El Chaarová, Linda
Vedoucí: Kozák, Vratislav
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá projektem zvýšení konkurenceschopnosti firmy Greiner Packaging Slušovice s.r.o Práce je rozdělena do tří hlavních částí: teoretické, analytické a projektové. V první části jsou z literárních zdrojů zpracovány teoretické podklady k tématům konku-rence, konkurenceschopnosti, konkurenční výhody a marketingového mixu jako prostředku pro zvyšování konkurenceschopnosti firmy. V analytické části je charakterizována firma Greiner Packaging Slušovice, následuje zhodnocení marketingového mixu, SWOT analýza, PEST analýza , Porterův pěti faktorový model a analýza nejdůležitějších konkurentů na českém a slovenském trhu. Na základě provedených analýz je vypracován projekt vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy Greiner Packaging Slušovice. Projekt je podroben nákladové a rizikové analýze.
URI: http://hdl.handle.net/10563/6970
Datum: 2008-05-05
Dostupnost: Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 05.05.2038
Ústav: Ústav managementu
Studijní obor: Management a marketing
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 8199


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
el chaarová_2008_dp.pdfZablokované 4.944Mb PDF Zobrazit/otevřít
el chaarová_2008_vp.doc 45.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
el chaarová_2008_op.doc 50Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet