Communication with Media

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Communication with Media

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kressová, Petra cs
dc.contributor.author Viška, David cs
dc.date.accessioned 2010-07-17T01:23:15Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:29Z
dc.date.issued 2008-05-30 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7167
dc.description.abstract V mé bakalářské práci se zabývám tématem komunikace s médii a jejím vlivem na dnešní společnost. Uvádím teoretické poznatky z oblasti public relations, historický vývoj public relations a jak se public relations liší od reklamy. Představuji také teoretické poznatky o media relations a návody, jak v různých situacích jednat s médii. Dále analyzuji konkrétní mediální vystoupení veřejně známých osob v USA a hodnotím jejich projev po stránce komunikačních dovedností. cs
dc.format 46 s. cs
dc.format.extent 9649613 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od 30.05.2010 cs
dc.subject public relations cs
dc.subject media relations cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject média cs
dc.subject veřejný projev cs
dc.subject interview cs
dc.subject public relations en
dc.subject media relations en
dc.subject communication en
dc.subject media en
dc.subject speech en
dc.subject interview en
dc.title Communication with Media cs
dc.title.alternative Communication with media en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pilík, Michal cs
dc.date.accepted 2008-06-17 cs
dc.description.abstract-translated My bachelor thesis deals with the topic of communication with media and its influence on today's society. I elaborate on theoretical knowledge of public relations, historical development of public relations, as well as what are the main differences between public relations and promotion. I also introduce theory of media relations and instructions how to deal with media in various situations. Further I analyze media appearances of publicly known people form the USA and I evaluate their performance and their communication skills. en
dc.description.department Ústav jazyků cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/99 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth veřejné cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 8431
dc.date.assigned 2008-01-29 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
viška_2008_bp.pdf 9.202Mb PDF View/Open
viška_2008_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
viška_2008_op.doc 56Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account