Marketingové a komunikační strategie mezinárodního festivalu Zlínský pes

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Marketingové a komunikační strategie mezinárodního festivalu Zlínský pes

Show simple item record

dc.contributor.advisor Škarka, Pavel cs
dc.contributor.author Juza, Jan cs
dc.date.accessioned 2010-07-17T02:18:09Z
dc.date.available 2010-07-17T02:18:09Z
dc.date.issued 2008-04-25 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7301
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá marketingovými a komunikačními strategiemi vztaženými k problematice pořádání filmového festivalu, tedy poskytování služeb. Tyto strategie a je-jich analýzy nejprve uvádí v teoretické rovinně. Následně je aplikuje v praktické části, kte-rá zkoumá, mimo jiné, jejich vlivy na cílovou skupinu. Zjištěné poznatky jsou přeneseny do projektové části, která navrhuje možné marketingové strategie a komunikační koncepci festivalu. cs
dc.format 75 s., 9 s. příloh cs
dc.format.extent 988504 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject služby cs
dc.subject marketingová situační analýza cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject marketingové nástroje cs
dc.subject komuni-kační mix cs
dc.subject cílová skupina cs
dc.subject filmový festival cs
dc.subject services en
dc.subject marketing situation analysis en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject marketing tools en
dc.subject communiaction mix en
dc.subject target group en
dc.subject film festival en
dc.title Marketingové a komunikační strategie mezinárodního festivalu Zlínský pes cs
dc.title.alternative Marketing and communication strategies of international festival Zlin dog en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Göttlichová, Marcela cs
dc.date.accepted 2008-05-30 cs
dc.description.abstract-translated This Diploma thesis is uccupy with marketing and communication strategies which are used to distribution of film festival (rendition of services). These strategies and their analy-ses are used in a theory part at the first. The ones are apply in a practical part after that. The practical part is researching the applied strategies and their effect on the target group by the way. An ascertained knowledges are turn to profit in a project part, which is suggests a feasible solutions in using marketing and communiaction philosophy of film festival. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 7549
dc.date.assigned 2008-01-07 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
juza_2008_dp.pdfBlocked 965.3Kb PDF View/Open
juza_2008_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
juza_2008_op.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account