Význam systémů řízení bezpečnosti potravin pro konkurenceschopnost potravinářských podniků

DSpace Repository

Language: English čeština 

Význam systémů řízení bezpečnosti potravin pro konkurenceschopnost potravinářských podniků

Show full item record

No preview available
Title: Význam systémů řízení bezpečnosti potravin pro konkurenceschopnost potravinářských podniků
Author: Bartošíková, Romana
URI: http://hdl.handle.net/10563/7352
Date: 2008-10-17
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: application/pdf
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Disertační práce se zabývá problematikou systémů řízení bezpečnosti potravin a jejich dopadem na konkurenceschopnost potravinářských podniků v České republice. V úvodu autorka zdůvodňuje volbu uvedeného tématu. V první kapitole jsou vysvětleny základní pojmy z oblasti řízení bezpečnosti potravin, standardů pro řízení bezpečnosti potravin, řízení rizik a pomocí základních makroekonomických ukazatelů vyhodnocena současná situace v potravinářském průmyslu. Ve druhé kapitole disertační práce autorka definuje cíle a hypotézy disertační práce. Následující kapitola pokračuje sestavením metodologického postupu, kterým bude tato práce řešena. Pro úspěšnou realizaci cílů disertační práce byly zvoleny vědecké metody, které budou použity během zpracovávání této práce a povedou k potvrzení či vyvrácení hypotéz. V závěru práce jsou výsledky šetření konfrontovány se stanovenými hypotézami, dále jsou popsány možné přínosy disertační práce pro teoretické a praktické poznání a souhrn informací pro budoucí pokračování práce.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
bartošíková_2008_dp.pdf 798.0Kb PDF View/Open
bartošíková_2008_vp.pdf 86.29Kb PDF View/Open
bartošíková_2008_op.pdf 75.54Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account