Marketingová strategie ve zvoleném segmentu ve společnosti AG FOODS Group,a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Marketingová strategie ve zvoleném segmentu ve společnosti AG FOODS Group,a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Juříková, Martina
dc.contributor.author Jandourková, Petra
dc.date.accessioned 2010-07-17T02:42:54Z
dc.date.issued 2008-04-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7372
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je vytvoření komplexního materiálu, který je nezbytný pro strategické marketingové rozhodování ve vybraném segmentu na území České republi-ky. Dokument je určen pro potřeby české rodinné společnosti AG FOODS Group a.s. s přihlédnutím na analýzy zjištěné společností Brand&Brother. Práce je rozčleněna do něko-lika základních celků, od teoretické části zabývající se popisem segmentu, přes část prak-tickou, zahrnující hypotézy, analýzy, vlastní výzkumy až po shrnutí výsledků, návrhy opat-ření a výstupy. cs
dc.format 69 s., 10 s obr. příloh cs
dc.format.extent 438949 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 25.04.2038
dc.subject strategie cs
dc.subject trh cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject segment trhu cs
dc.subject ETOP cs
dc.subject strategy en
dc.subject market en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject market segment en
dc.subject ETOP en
dc.title Marketingová strategie ve zvoleném segmentu ve společnosti AG FOODS Group,a.s. cs
dc.title.alternative Marketing strategy for a specific segment of AG FOODS a.s. company en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Bačuvčík, Radim
dc.date.accepted 2008-05-27
dc.date.vskp-available 2038-04-25
dc.description.abstract-translated The target/aim of this bachelor work is the clear description of the segments of the Czech catering market, on which the Czech company AG FOODS Group a.s. could reach its posi-tion. This work includes also descriptions of the segment and the view on the methods, on which I came to the results with desciptions and analysis by Brand&Brother copany.The work is segmented into several main entities, starting with the theoretical part dealing with the description of the market and the used methods, to the practical part, which is dedicated to the more detailed description of the chosen company and its position on the market and as the resulting part focused on the resulting analysis, description and schemas in the individial segments and for the ovarall market. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 7588
dc.date.assigned 2008-01-07
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
jandourková_2008_dp.pdfBlocked 428.6Kb PDF View/Open
jandourková_2008_vp.doc 56.5Kb Microsoft Word View/Open
jandourková_2008_op.doc 58.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account