Edukativně poradenské způsoby zvládání drogových závislostí mladistvých

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Edukativně poradenské způsoby zvládání drogových závislostí mladistvých

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šafařík, Milan
dc.contributor.author Předota, David
dc.date.accessioned 2010-07-17T02:58:44Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:30Z
dc.date.issued 2008-03-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7400
dc.description.abstract Cílem práce na téma Edukativně poradenské způsoby zvládání drogových závislostí je seznámit s problematikou drog, závislostí, jejich rozdělením a poukázáním na jednotlivé aspekty, které riziko drogových závislostí zvyšují a způsoby, jak jim předcházet. Budou zde popsány základní pojmy, které se k drogovým závislostem vztahují. Po úvodním seznámení v oblasti drog, závislostí a abstinenčního syndromu se ve stručnosti zaměřím na jednotlivé návykové látky s popisem, o jaké omamné a psychotropní látky se jedná. Ve třetí části se věnuji prevenci drogových závislostí. Tento úsek je spíše směřován na oblast sekundární a terciální prevence. Tedy oblast, ve které je jedinec drogou již zasažen. Zvládání a léčba drogových závislostí, je oblastí, která se přímo zabývá pomocí jedinci zasaženého návykovou látkou. Je potřeba si uvědomit, že smyslem každé léčby je redukovat užívání drog, zlepšovat osobní zázemí a sociální fungování, snižovat rizika a zlepšit kvalitu života. Celý tento proces, je zaměřen na jediný cíl a tím je abstinence. Tato práce poukazuje na několik způsobů léčby, jenž vychází ze zkušeností autorů. Kontaktnímu centru je věnována samostatná kapitola. Podstatou je charakterizovat a přiblížit činnost tohoto centra široké veřejnosti. Považuji za nutné poukázat na to, že nízkoprahová zařízení jsou stěžejním bodem jak pomoci zvládnout drogovou závislost. Součástí práce je analýza činnosti tohoto zařízení ve Statutárním městě Chomutov. cs
dc.format 63 s. cs
dc.format.extent 1233562 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 28.03.2010
dc.subject Absták cs
dc.subject Abstinence cs
dc.subject Abúzus cs
dc.subject Aids cs
dc.subject Akreditace cs
dc.subject Aplikace cs
dc.subject AT ordinace cs
dc.subject Carving cs
dc.subject bažení cs
dc.subject Deprivace cs
dc.subject Detoxikace cs
dc.subject Droga cs
dc.subject Drogová politika cs
dc.subject Duševní zdraví cs
dc.subject Gamblerství cs
dc.subject Harm reduction cs
dc.subject Hepatitidy A cs
dc.subject B cs
dc.subject C cs
dc.subject Infekce cs
dc.subject Injekční náčiní cs
dc.subject Intoxikace cs
dc.subject Klient cs
dc.subject Krize cs
dc.subject Narkomanie cs
dc.subject Recidiva cs
dc.subject Relaps cs
dc.subject Resocializace cs
dc.subject Rekvalifikace cs
dc.subject Spouštěče cs
dc.subject Toxikologie cs
dc.subject Toxikomanie cs
dc.subject Abstinence en
dc.subject Abúzus en
dc.subject Aids en
dc.subject Acredation en
dc.subject Application en
dc.subject AT ordination en
dc.subject Carving en
dc.subject Deprivation en
dc.subject Detoxication en
dc.subject Drug en
dc.subject Drug politcy en
dc.subject Mental health en
dc.subject Gambling en
dc.subject Harm reduction en
dc.subject Hepatitidy A en
dc.subject B en
dc.subject C en
dc.subject Infection en
dc.subject Injection tools en
dc.subject Intoxication en
dc.subject Client en
dc.subject Crisis en
dc.subject Narcotism en
dc.subject Recidivism en
dc.subject Relapse en
dc.subject Resocialism en
dc.subject Staff retraining en
dc.subject Triggers en
dc.subject Toxicology en
dc.subject Drug addiction en
dc.title Edukativně poradenské způsoby zvládání drogových závislostí mladistvých cs
dc.title.alternative Educational advising (counselling) methods of dealing with drug addictions of teenagers en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Forman, Vojtěch
dc.date.accepted 2008-05-14
dc.description.abstract-translated The main thesis of this dissertation (Educative advising methods of dealing with drug addictions) is to get people familiar with the matter of drugs, additions, their classification and also to point out the individual aspects which cause the addiction and the methods how to prevent such addictions. It will also list all the basic terms related to this area. Managing the drug addictions and their treatment is an area, where the individual affected by any kind of an addictive substance takes the centre stage. It is necessary to realise, that every treatment is designed to reduce the usage of drugs, to develop and improve the social background of the affected individual, also to improve his social interaction with his environment, to identify and reduce risks of the addiction reappearing and to improve the quality of one's living. This whole process is designed directly for the purpose of meeting one main target, and that is total abstinence. This dissertation points out several methods of treatment, which are based on the authors' experience. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1009190
dc.date.assigned 2006-11-30
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
předota_2008_dp.pdfBlocked 1.176Mb PDF View/Open
předota_2008_vp.doc 67.22Kb Microsoft Word View/Open
předota_2008_op.doc 54.19Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account