Montážní stanice s robotem MELFA RV-2AJ

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Montážní stanice s robotem MELFA RV-2AJ

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sámek, David cs
dc.contributor.author Šiška, Lubomír cs
dc.date.accessioned 2010-07-17T03:31:18Z
dc.date.available 2010-07-17T03:31:18Z
dc.date.issued 2008-05-23 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7478
dc.description.abstract Cílem diplomové práce bylo především sestavit montážní stanici s robotem MITSUBISHI MELFA RV-2AJ na pracovišti MPS 202 a následně vytvořit několik variant montážní sta-nice. U každé varianty je uvedeno shrnutí výhod a nevýhod a navržen způsob zlepšení. Moje diplomová práce obsahuje také stručný návod k ovládání a programování robota, včetně popisu prostředí programovacího programu COSIMIR INDUSTRIAL. Práce by měla sloužit jako učební pomůcka studentům a měla by přispět k lepšímu pochopení dané problematiky. Jednotlivých variant montážní stanice lze využít jako zadání laboratorních cvičení v předmětu Základy robotiky. Cílem teoretické části je zejména rozdělit a popsat jednotlivé druhy robotů a manipulátorů. cs
dc.format 96 s. cs
dc.format.extent 3268730 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Robot cs
dc.subject program cs
dc.subject montážní stanice cs
dc.subject pneumatika cs
dc.subject Robot en
dc.subject program en
dc.subject assembly station en
dc.subject pneumatics en
dc.title Montážní stanice s robotem MELFA RV-2AJ cs
dc.title.alternative Assembly station with robot MELFA RV-2AJ en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Maňas, Miroslav cs
dc.date.accepted 2008-06-05 cs
dc.description.abstract-translated The main objective of my Master thesis was in the first place to set together assembly sta-tion with robot MITSUBISHI MELFA RV-2AJ in the work station MPS 202 and subse-quently to create several alternatives of this assembly station. I summarized all advantages and disadvantages of every single alternative and proposed the way of improvement. My Master thesis also contains brief instruction manual how to operate and program the robot, including the description of programming software environment. The paper can be used as the teaching aid for the students and should contribute for better understanding of this topic. Particular alternatives can be used as assignments in the classes of Robotics Basics. The objective of theoretical part is primarily to divide and describe various types of indus-trial robots and manipulators. en
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/206 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Konstrukce technologických zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment Construction en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 8513
dc.date.assigned 2008-02-19 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
šiška_2008_dp.pdf 3.117Mb PDF View/Open
šiška_2008_vp.doc 35.5Kb Microsoft Word View/Open
šiška_2008_op.doc 38.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account