Dopravní chování a výchova ze sociálně pedagogického hlediska

DSpace Repository

Language: English čeština 

Dopravní chování a výchova ze sociálně pedagogického hlediska

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kočí, Roman
dc.contributor.author Macán, Zbyšek
dc.date.accessioned 2010-07-17T07:58:41Z
dc.date.available 2010-07-17T07:58:41Z
dc.date.issued 2009-03-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7914
dc.description.abstract Ve své diplomové práci na téma ?Dopravní chování a výchova ze sociálně pedagogického hlediska? jsem se pokusil v teoretické části shrnout a konkretizovat jednoduchou formou problematiku dopravní výchovy. Poukázat na její rozsáhlost a složitost, zejména pak na nutnost věnovat se přípravě dětí, aby mohly v prostředí, se kterým se každodenně setkávají, bezpečně chodit a jezdit na kole. V neposlední řadě, aby přiměřeně získaly i některé další vědomosti a dovednosti, které budou později a ve stále větší míře potřebovat. V praktické části jsem provedl výzkum ke zjištění úrovně dopravní výchovy na základních školách na okrese Plzeň-jih, chování žáků těchto škol v dopravním prostředí při přecházení na přechodu pro chodce před školou. cs
dc.format 84 cs
dc.format.extent 1752288 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject děti cs
dc.subject mládež cs
dc.subject škola cs
dc.subject rodina cs
dc.subject dopravní výchova cs
dc.subject účastník silničního provozu cs
dc.subject chodec cs
dc.subject cyklista cs
dc.subject children en
dc.subject youth en
dc.subject school en
dc.subject family en
dc.subject traffic education en
dc.subject traffic participant en
dc.subject pedestrian en
dc.subject cyclist en
dc.title Dopravní chování a výchova ze sociálně pedagogického hlediska cs
dc.title.alternative Concerns traffic behaviour and education from the social and pedagogical point of view en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Knotová, Dana
dc.date.accepted 2009-05-12
dc.description.abstract-translated This graduation thesis concerns traffic behaviour and education from the social and pedagogical point of view. In the theoretical part, I tried to summarize and concretize problems with traffic education. I reffered to its extensiveness and complexity, but primarily to the necessity of paying attention to children and their traffic education. In the practical part, I described my research of the traffic behaviour of pupils in southern Pilsen primary schools, particularly while utilizing crosswalks in the vicinity of their schools. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1015931
dc.date.assigned 2007-11-30
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
macán_2009_dp.pdf 1.671Mb PDF View/Open
macán_2009_vp.doc 62.22Kb Microsoft Word View/Open
macán_2009_op.doc 60.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account