Analýza systému odměňování ve firmě Marlin, s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza systému odměňování ve firmě Marlin, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matošková, Jana
dc.contributor.author Hejnová, Martina
dc.date.accessioned 2010-07-17T08:46:35Z
dc.date.available 2014-05-22T23:00:25Z
dc.date.issued 2009-05-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8002
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se v teoretické části zabývá problematikou odměňování, funkcí sys-tému odměňování a jeho jednotlivých složek se zaměřením na jejich motivační účinek. Okrajově jsou pak zmíněny pojmy motivace a hodnocení pracovníků, které s tématem odměňování úzce souvisí. Praktická část využívá teoretické poznatky k analýze odměňovacího systému podniku. Analýza ukázala, že nespokojenost zaměstnanců je dána především nepřehledností současného systému odměňování, nejasně vymezených principů odměňování a podceňováním zaměstnaneckých výhod. Doporučením je zvýšení informovanosti zaměstnanců o systému odměňování a nastavení systému zaměstnaneckých výhod. cs
dc.format 49 s. , 5 s. cs
dc.format.extent 724716 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 22.05.2014
dc.subject Řízení lidských zdrojů cs
dc.subject odměňování cs
dc.subject mzda cs
dc.subject zaměstnanecké výhody cs
dc.subject motivace cs
dc.subject Human Resource Management en
dc.subject remuneration en
dc.subject wage en
dc.subject employee benefits en
dc.subject motivation en
dc.title Analýza systému odměňování ve firmě Marlin, s.r.o. cs
dc.title.alternative The Analysis of a Remuneration System in the Marlin, s.r.o. company en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Taraba, Pavel
dc.date.accepted 2009-06-08
dc.description.abstract-translated The Theoretical Part of the bachelor thesis concerns with the area of remuneration, de-scribes the function of the remuneration system and its particular elements, especially fo-cusing on their motivational effect. Marginally mentions also concepts of motivation and evaluation of employees, which are closely associated with the main topic of remuneration. In the Practical Part theoretical knowledge is used for the analysis of the remuneration sys-tem. The analysis exposed that the dissatisfaction of employees was caused by an unclarity of the current remuneration system, by indefinite principles of remuneration and by the underestimation of staff benefits. My recommendations are to increase the employees' knowledge of the remuneration system and to set up the staff benefits system. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/116 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 11759
dc.date.assigned 2009-03-16
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
hejnová_2009_bp.pdfBlocked 707.7Kb PDF View/Open
hejnová_2009_vp.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open
hejnová_2009_op.doc 46.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account