Event marketing a jeho místo v komunikačním mixu

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Event marketing a jeho místo v komunikačním mixu

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Event marketing a jeho místo v komunikačním mixu
Autor: Honzek, Martin
Vedoucí: Bačuvčík, Radim
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je blíže seznámit čtenáře se základy a problematikou event marketingu. Definovat event marketingové cíle a poskytnout dostatečné informace k plné-mu pochopení tématu. V první části své práce se zaměřuji na teorii event marketingu, jeho význam a začlenění do komunikačního mixu. Druhá část nabízí pohled na event marketing z praxe. Bylo zvoleno, popsáno a okrajově zhodnoceno několik eventů. Součástí práce je dotazníkové šetření na jeden event, který byl vybrán a analyzován ze tří pohledů, cílových skupin, a to z pohledu zadavatele, pořadatele a účastníka (široké veřejnosti). Z tohoto prů-zkumu lze také vyhodnotit efektivitu event marketingu. Práce slouží k teoretickému vysvětlení pojmu "event marketing" a jeho praktického začle-nění do komunikačního mixu.
URI: http://hdl.handle.net/10563/8089
Datum: 2009-05-11
Dostupnost: Pouze v rámci univerzity
Ústav: Ústav marketingových komunikací
Studijní obor: Marketingové komunikace
Klasifikace závěrečné práce a její obhajoby: E 10504


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
honzek_2009_bp.pdfZablokované 4.340Mb PDF
honzek_2009_vp.doc 61.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
honzek_2009_op.doc 55.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet