Event marketing a jeho místo v komunikačním mixu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Event marketing a jeho místo v komunikačním mixu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bačuvčík, Radim cs
dc.contributor.author Honzek, Martin cs
dc.date.accessioned 2010-07-17T09:24:27Z
dc.date.available 2010-07-17T09:24:27Z
dc.date.issued 2009-05-11 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8089
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je blíže seznámit čtenáře se základy a problematikou event marketingu. Definovat event marketingové cíle a poskytnout dostatečné informace k plné-mu pochopení tématu. V první části své práce se zaměřuji na teorii event marketingu, jeho význam a začlenění do komunikačního mixu. Druhá část nabízí pohled na event marketing z praxe. Bylo zvoleno, popsáno a okrajově zhodnoceno několik eventů. Součástí práce je dotazníkové šetření na jeden event, který byl vybrán a analyzován ze tří pohledů, cílových skupin, a to z pohledu zadavatele, pořadatele a účastníka (široké veřejnosti). Z tohoto prů-zkumu lze také vyhodnotit efektivitu event marketingu. Práce slouží k teoretickému vysvětlení pojmu "event marketing" a jeho praktického začle-nění do komunikačního mixu. cs
dc.format 68 s., 12 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 4551007 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject Event marketing cs
dc.subject event cs
dc.subject marketing cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject komunikační mix cs
dc.subject výzkum cs
dc.subject dotazníkové šetření cs
dc.subject vyhodnocení cs
dc.subject propagace cs
dc.subject Event marketing en
dc.subject event en
dc.subject marketing en
dc.subject marketing communication en
dc.subject communication mix en
dc.subject research en
dc.subject questionnaire inquiry en
dc.subject evaluation en
dc.subject propagation en
dc.title Event marketing a jeho místo v komunikačním mixu cs
dc.title.alternative Event marketing and his place in communication mix en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Podlešák, Petr cs
dc.date.accepted 2009-06-01 cs
dc.description.abstract-translated A purpose of this bachelor work is to acquaint readers with problems and principles of the event marketing. I define aims of the event marketing and give sufficient information for an understanding of the theme. In a first part I want to target my work at a theory of the event marketing, its meaning and incorporation into a communication mix. Second part gives a view of the event marketing by practice. Several events were selected, described and marginally evaluated. One part of my work is a survey by questionnaires about one event that was chosen and analyzed from 3 point of view by target groups - submitter, organizer and participant (general public). From this survey we can also evaluate effectiveness of the event marketing. The work is useful for theoretic explanation of the term "event marketing'q and its practical incorporation into communication mix. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 10504
dc.date.assigned 2009-01-12 cs
utb.result.grade E
utb.result.grade E


Files in this item

Files Size Format View
honzek_2009_bp.pdfBlocked 4.340Mb PDF View/Open
honzek_2009_vp.doc 61.5Kb Microsoft Word View/Open
honzek_2009_op.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account