Prediktivní řízení laboratorních modelů.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Prediktivní řízení laboratorních modelů.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bobál, Vladimír
dc.contributor.author Giesl, Petr
dc.date.accessioned 2010-07-13T14:35:11Z
dc.date.available 2010-07-13T14:35:11Z
dc.date.issued 2006-05-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/824
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá simulací algoritmů prediktivního řízení GPC a jeho aplikací na reálný model tří nádrží. Byly odvozeny a poté naprogramovány vztahy pro řízení SISO soustav 1. a 2. řádu popsaných přenosovou funkcí a MIMO soustav popsané maticovými zlomky. Programy pro simulační ověřování algoritmů GPC byly vytvořeny v prostředí MATLAB a SIMULINK. S pomocí těchto programů a jejich propojením s reálnou soustavou pomocí Real-Time Toolboxu bylo odzkoušeno řízení soustavy tří nádrží. cs
dc.format 90 s. cs
dc.format.extent 1176302 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Predictive Control en
dc.subject GPC en
dc.subject Three Tank System en
dc.subject Prediktivní řízení cs
dc.subject GPC cs
dc.subject Systém tří nádrží cs
dc.title Prediktivní řízení laboratorních modelů. cs
dc.title.alternative Predictive control of laboratory models en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Pekař, Jaroslav
dc.date.accepted 2006-06-08
dc.description.abstract-translated The work deals with the simulation of predictive algorithms and application of the algorithms for real-time control of Three Tank System. There were made programs for verifying GPC algorithms of 1 and 2 order systems described by either transfer function (SISO) or matrix fraction (MIMO). The programs were made both in MATLAB and SIMULINK. The SIMULINK programs were used to verify GPC algorithms on the model of Three Tank System. The software communication between SIMULINK programs and model were provided by Real-Time Toolbox. en
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/91 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Automatické řízení a informatika cs
dc.thesis.degree-discipline Automatic Control and Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 4146
dc.date.assigned 2006-02-14
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
giesl_2006_dp.pdfBlocked 1.121Mb PDF View/Open
giesl_2006_vp.doc 49Kb Microsoft Word View/Open
giesl_2006_op.doc 45.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account