Vzdělávání a kvalita života seniorů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vzdělávání a kvalita života seniorů

Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.author Navrátil, Tomáš
dc.date.accessioned 2010-07-17T11:06:11Z
dc.date.available 2010-07-17T11:06:11Z
dc.date.issued 2008-12-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8262
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá vlivem vzdělávání na kvalitu života studujících seniorů. V první části vymezuji a popisuji seniorské období a věnuji se vědám, které se studiem dospělých zabývají. Vyhodnocuji výsledky dat získaných z Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity v Brně, analyzuji informace získané hloubkovým rozhovorem s posluchačkou této univerzity a vše interpretuji v závěrečné fázi diplomové práce. cs
dc.format 55 s. cs
dc.format.extent 2106380 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Senior cs
dc.subject stárnutí cs
dc.subject stáří cs
dc.subject změny ve stáří cs
dc.subject studium cs
dc.subject vzdělání cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject celoživotní učení cs
dc.subject univerzita třetího věku cs
dc.subject společnost cs
dc.subject životní podmínky cs
dc.subject kvalita života cs
dc.subject spokojenost cs
dc.subject Senior en
dc.subject senility en
dc.subject old age en
dc.subject old age changes en
dc.subject study en
dc.subject education en
dc.subject edification en
dc.subject lifelong learning en
dc.subject university third age en
dc.subject society en
dc.subject living conditions en
dc.subject life quality en
dc.subject satisfaction en
dc.title Vzdělávání a kvalita života seniorů cs
dc.title.alternative Education and quality of life for the elderly en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2009-01-14
dc.description.abstract-translated This graduation thesis describes the effect of edification on the quality of life of seniors engaged in studying (so - called Third Age students).The first part of the thesis determinates and describes the senior's life during this period and I attend the symptoms which are related to the life period of these seniors. I analyzed the results of data received from The University of Masaryk in Brno and analyzed the information acquired through an in depth interview with a Third Age student of this University which is described in the final part of the graduation thesis. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1016261
dc.date.assigned 2006-11-30
utb.result.grade B
local.subject vzdělávání seniorů cs
local.subject senioři cs
local.subject older adult education en
local.subject older people en


Files in this item

Files Size Format View
navrátil_2009_dp.pdfBlocked 2.008Mb PDF View/Open
navrátil_2009_vp.doc 48.22Kb Microsoft Word View/Open
navrátil_2009_op.doc 49.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account