Web implementace strategické hry

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Web implementace strategické hry

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dulík, Tomáš cs
dc.contributor.author Majtán, Petr cs
dc.date.accessioned 2010-07-17T12:20:04Z
dc.date.available 2010-07-17T12:20:04Z
dc.date.issued 2009-06-01 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8416
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřená na tvorbu webové prohlížečové hry ze sportovního prostředí. Popisuje historii a vývoj PHP, MySQL a kaskádové styly CSS. Dále jsou zde popsané mnohdy opomíjené hackerské útoky na webové aplikace a jejich možná opatření proti nim. V praktické části popisuje strukturu tabulek a také funkci jednotlivých tříd pro registraci, přihlašování, diskusního fóra a samotného výpočtu závodu.Cílem práce je vytvořit jednoduchou verzi online strategické hry zaměřenou na sport biatlon, s možností jejího budoucího rozšiřování a uvolnění na internet pro širokou veřejnost. cs
dc.format 45 s. cs
dc.format.extent 1130879 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject PHP en
dc.subject MySQL en
dc.subject CSS en
dc.subject hacker en
dc.subject online games en
dc.subject administration en
dc.subject class en
dc.subject hash en
dc.subject PHP cs
dc.subject MySQL cs
dc.subject CSS cs
dc.subject hacker cs
dc.subject online hry cs
dc.subject administrace cs
dc.subject třída cs
dc.subject hash cs
dc.title Web implementace strategické hry cs
dc.title.alternative Web implementation of the strategic game en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Perůtka, Karel cs
dc.date.accepted 2009-06-18 cs
dc.description.abstract-translated The Bachelor thesis is aimed at creating a web-browser game with a sports topic. It describes the history and development of PHP, MySQL and cascading sheets CSS. The thesis furthermore describes often marginalized hacker attacks on web applications and possible measures taken against them. The practical part describes the structure of tables and also functions for individual classes for registering, the forum and the calculation of the race itself.The goal of this thesis is to create a simple version of an online strategy game with a sports topic, biathlon, comprising the possibility of its further expansion and publishing it on the internet in a wider matter. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/76 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 11082
dc.date.assigned 2009-02-20 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A
local.subject počítačové hry cs
local.subject sportovní závody cs
local.subject biatlon cs
local.subject WWW aplikace cs
local.subject computer games en
local.subject sports racing en
local.subject biathlon en
local.subject web applications en


Files in this item

Files Size Format View
majtán_2009_bp.pdfBlocked 1.078Mb PDF View/Open
majtán_2009_vp.doc 288Kb Microsoft Word View/Open
majtán_2009_op.doc 291Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account