Projekt zvýšení konkurenceschopnosti firmy TREVO s.r.o. využitím nástrojů marketingového mixu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt zvýšení konkurenceschopnosti firmy TREVO s.r.o. využitím nástrojů marketingového mixu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kozák, Vratislav cs
dc.contributor.author Dvořanová, Kristýna cs
dc.date.accessioned 2010-07-17T16:24:43Z
dc.date.available 2019-05-04T23:00:10Z
dc.date.issued 2009-05-04 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8910
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá projektem zvýšení konkurenceschopnosti firmy TREVO s.r.o. využitím nástrojů marketingového mixu. Diplomová práce je rozdělena na 2 části - teoretickou a praktickou. Teoretická část pojed-nává o problematice marketingu, marketingového mixu a konkurenci. Praktická část je směřována na analýzu současného stavu firmy s důrazem na mikroprostředí a makro-prostředí, na jednotlivé části marketingového mixu a na analýzu konkurenčního prostředí. Na základě vypracovaných analýz je navrhnuto řešení pro zvýšení konkurenceschopnosti firmy. Projekt je podroben nákladové a rizikové analýze. cs
dc.format 75 s. cs
dc.format.extent 796951 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 04.05.2019 cs
dc.subject marketing cs
dc.subject konkurence cs
dc.subject služby cs
dc.subject produkt cs
dc.subject cena cs
dc.subject distribuce cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject marketing en
dc.subject competition en
dc.subject services en
dc.subject product en
dc.subject price en
dc.subject distribution en
dc.subject communication en
dc.title Projekt zvýšení konkurenceschopnosti firmy TREVO s.r.o. využitím nástrojů marketingového mixu cs
dc.title.alternative Project of competition advancement of TREVO Ltd with the usage of marketing implements. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Harantová, Lenka cs
dc.date.accepted 2009-05-25 cs
dc.description.abstract-translated This master thesis deals with projekt of improvement competitive advantage of company TREVO Ltd with the usage of marketing implements. Master thesis is dividend into two parths - theoretical and practical. The theoretical part discusses marketing, marketing implements and competitive. In the practical part I focused on the analysis of existing situation with emphasis on micro situation and macro situation of each part marketing implements and of analysis competitive situation. I try to solve pro-blems of the company based on analyses results. I suggest possibilities of improving com-petitiveness. This project is subjected to cost and risk analysis. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/175 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 11078
dc.date.assigned 2009-03-09 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
dvořanová_2009_dp.pdfBlocked 778.2Kb PDF View/Open
dvořanová_2009_vp.doc 45.5Kb Microsoft Word View/Open
dvořanová_2009_op.doc 52Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account