Vliv života jedince v církvi na jeho osobnost a životní styl

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vliv života jedince v církvi na jeho osobnost a životní styl

Show simple item record

dc.contributor.advisor Švec, Adam cs
dc.contributor.author Drietomský, Pavel cs
dc.date.accessioned 2010-07-17T16:43:10Z
dc.date.available 2010-07-17T16:43:10Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8938
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá vlivem života jedince v církvi na jeho osobnost a životní styl. Konkrétně se práce zaměřuje na Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů a je členěna do dvou základních částí, tj. na část teoretickou a na část praktickou. Teoretická část seznamuje s historií církve a vymezuje její postavení v problematice sekt. V shodě s ústředním tématem přibližuje svými jednotlivými kapitolami a podrobněji se soustředí na tři okruhy mormonského života, a sice na manželství a rodinu, výchovu a zdravý životní styl. Praktická část je věnována kvalitativnímu výzkumu. Pomocí techniky naračního rozhovoru bylo možné sesbírat data a na základě jejich vyhodnocení bylo možno nastínit některé vlivy, jež člověka žijícího v této církvi formují. cs
dc.format cs
dc.format.extent 354968 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů cs
dc.subject mormon cs
dc.subject mormonismus cs
dc.subject sekta cs
dc.subject sektářství cs
dc.subject rodina cs
dc.subject manželství cs
dc.subject výchova cs
dc.subject zdravý životní styl cs
dc.subject osobnost cs
dc.subject kvalitativní výzkum cs
dc.subject narační rozhovor cs
dc.subject kódování cs
dc.subject The Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints en
dc.subject Mormon en
dc.subject Mormonism en
dc.subject sect en
dc.subject sectarianism en
dc.subject family en
dc.subject marriage en
dc.subject upbringing en
dc.subject healthy living en
dc.subject personality en
dc.subject qualitative research en
dc.subject narrative dialogue en
dc.subject coding en
dc.title Vliv života jedince v církvi na jeho osobnost a životní styl cs
dc.title.alternative How the life of an individual in a Church influences his personality and lifestyle en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Radvan, Eduard cs
dc.date.accepted 2009-05-12 cs
dc.description.abstract-translated This dissertation shows how the life of an individual in a Church influences his personality and lifestyle. In particular, it deals with the Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints and is divided into two basic parts: a theoretical part and a practical part. The theoretical part introduces the history of the church and outlines the standing of the church in the sect issue. In keeping with the central theme, the individual chapters examine and expound upon three spheres of Mormon life: marriage and family, upbringing and healthy living. The practical part is devoted to qualitative research. By using the narrative dialogue technique, it was possible to gather data and, based on its evaluation; it was then possible to detail some of the formative influences on a person living in this Church. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 13406
dc.date.assigned 2006-11-30 cs
utb.result.grade E
utb.result.grade E


Files in this item

Files Size Format View
drietomský_2009_dp.pdf 346.6Kb PDF View/Open
drietomský_2009_vp.pdf 99.11Kb PDF View/Open
drietomský_2009_op.doc 59.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account