Výchovné problémy náhradní rodinné péče

DSpace Repository

Language: English čeština 

Výchovné problémy náhradní rodinné péče

Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.author Šupíková, Lenka
dc.date.accessioned 2010-07-17T17:06:50Z
dc.date.available 2010-07-17T17:06:50Z
dc.date.issued 2008-11-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8996
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá náhradní rodinnou péčí, především pak péčí uskutečňovanou pěstouny v náhradní rodině. Jejím cílem je zmapovat problémy při výchově dětí umístěných do pěstounské péče a porovnat je s výchovnými problémy dětí v biologických rodinách. Současně práce hodnotí klasickou pěstounskou péči a zabývá se také její novou formou, tj. pěstounskou péčí na přechodnou dobu. cs
dc.format 67 s. cs
dc.format.extent 628322 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject náhradní rodinná péče cs
dc.subject pěstounská péče cs
dc.subject výchova cs
dc.subject výchovné problémy cs
dc.subject alternate family care en
dc.subject foster care en
dc.subject education en
dc.subject educational problems en
dc.title Výchovné problémy náhradní rodinné péče cs
dc.title.alternative Educational problems in alternate family care en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2009-01-14
dc.description.abstract-translated This diploma paper deals with the alternate family care,especially with the care provided by fosterers in an alternate family. The aim of this paper is to survey the problems connected with education of children in foster care and to compare them with educational problems of children in biological families. At the same time the diploma paper evaluates the classical foster care and it also pays attention to its new form, i.e.the foster care for a transient period. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1016246
dc.date.assigned 2006-11-30
utb.result.grade B
local.subject přechodná pěstounská péče cs
local.subject short-term foster care en


Files in this item

Files Size Format View
šupíková_2009_dp.pdfBlocked 613.5Kb PDF View/Open
šupíková_2009_vp.doc 47.22Kb Microsoft Word View/Open
šupíková_2009_op.doc 53.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account