Analýza řízení vztahů se zákazníky jako klíčového prvku k dosažení spokojenosti zákazníků

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza řízení vztahů se zákazníky jako klíčového prvku k dosažení spokojenosti zákazníků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kozák, Vratislav cs
dc.contributor.author Lebeda, Adam cs
dc.date.accessioned 2010-07-17T17:40:47Z
dc.date.available 2012-02-17T13:49:56Z
dc.date.issued 2009-05-22 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9057
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá řízením vztahů se zákazníky ve společnosti KOTRLA a.s., ve vnitropodnikové divizi dřevo a les. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení klíčových prvků řízení vztahů se zákazníky. Praktická část se zabývá charakteristikou společnosti KOTRLA a.s., analýzou současného stavu řízení vztahů se zákazníky a návrhem doporučení. V závěrečné části jsou navrhovaná doporučení podrobena nákladové a rizikové analýze. cs
dc.format 57 s., 7 s. příloh cs
dc.format.extent 1864171 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 22.05.2011 cs
dc.subject CRM cs
dc.subject zákazníci cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject PEST analýza cs
dc.subject CRM en
dc.subject customer en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject PEST analysis en
dc.title Analýza řízení vztahů se zákazníky jako klíčového prvku k dosažení spokojenosti zákazníků cs
dc.title.alternative The analysis of customer relationship management as a key component for reaching customers' satisfaction en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Přikryl, Lukáš cs
dc.date.accepted 2009-06-09 cs
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on customer relationship management in company KOTRLA a.s. in it's internal division Wood and Forest. Thesis is devided into theoretical and practical part. Theoretical part desctibes key points of custommer relationship ma-nagement. Practical part is focused on characterising company KOTRLA a.s., analysing current state of customer relationship management and suggesting recommendations. Final part is dedicated to cost analysis and risk analysis of suggested recommendations. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/116 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 11707
dc.date.assigned 2009-03-16 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
lebeda_2009_bp.pdfBlocked 1.777Mb PDF View/Open
lebeda_2009_vp.doc 45.5Kb Microsoft Word View/Open
lebeda_2009_op.doc 53Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account