Koncepce podpory malého a středního podnikání ve Zlínském kraji

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Koncepce podpory malého a středního podnikání ve Zlínském kraji

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Koncepce podpory malého a středního podnikání ve Zlínském kraji
Autor: Plachá, Jana
Vedoucí: Macháček, Jiří
Abstrakt: Téma mé práce se nazývá "Koncepce podpory malého a středního podnikání ve Zlínském kraji. Práce se skládá ze dvou částí, z teoretické a praktické části. Teoretická část se zabý-vá definicí malého a středního podnikání, jeho významem a uvádí bariéry podnikání. Dále stručně popisuje možnosti podpory pro MSP a uvádí hlavní instituce, které se podporou MSP zabývají. Praktická část obsahuje analýzu vývoje MSP v České republice a analýzu ekonomických subjektů ve Zlínském kraji. Stručně jsou zde charakterizovány hlavní stra-tegické dokumenty Zlínského kraje a uvedeny a popsány subjekty, které podnikání v kraji podporují. V závěru práce je zpracována SWOT analýza, která vychází z provedených ana-lýz, dále jsou navrhnuta opatření, která si kladou za cíl přispět k rozvoji podnikání ve Zlín-ském kraji. Hlavním cílem práce je navržení projektu, který by přispěl k tvorbě zdravého podnikatelského prostředí v našem regionu.
URI: http://hdl.handle.net/10563/9108
Datum: 2009-05-22
Dostupnost: Pouze v rámci univerzity
Ústav: Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
Studijní obor: Veřejná správa a regionální rozvoj
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: C 11911


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
plachá_2009_bp.pdfZablokované 1.332Mb PDF
plachá_2009_vp.doc 44.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
plachá_2009_op.doc 58Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet