Projekt inovační marketingové komunikace divadla Malá scéna Zlín

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt inovační marketingové komunikace divadla Malá scéna Zlín

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chovancová, Miloslava cs
dc.contributor.author Švrčková, Markéta cs
dc.date.accessioned 2010-07-17T18:24:12Z
dc.date.available 2014-05-04T23:00:25Z
dc.date.issued 2009-05-04 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9142
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je analyzovat stávající situaci divadla Malá scéna Zlín v oblasti marketingové komunikace a na základě této analýzy vytvořit projekt inovační marketingové komunikace, která by zajistila zviditelnění divadla a větší návštěvnost. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část charakterizuje neziskový sektor, marketingovou komunikaci, kroky při vývoji efektivní komunikace a jednotlivé nástroje komunikačního mixu. Obsahem praktické části je SWOT analýza divadla, analýza divadelních a marketingových aktivit divadla Malá scéna Zlín a dotazníkové šetření. Na základě poznatků získaných z analýz je zpracován projekt inovační marketingové komunikace divadla Malá scéna Zlín, který je podroben časové, nákladové a rizikové analýze. V závěru této diplomové práce jsou uvedeny návrhy měření účinnosti tohoto projektu. cs
dc.format 98 s., 10 s. příloh. cs
dc.format.extent 2217869 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 04.05.2014 cs
dc.subject Nezisková organizace cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject efektivní komunikace cs
dc.subject nástroje komunikačního mixu cs
dc.subject analýza SWOT cs
dc.subject Nonprofit organizations en
dc.subject marketing mix en
dc.subject marketing communication en
dc.subject efficient communication en
dc.subject elements of the communication mix en
dc.subject SWOT analysis en
dc.title Projekt inovační marketingové komunikace divadla Malá scéna Zlín cs
dc.title.alternative Project of innovative marketing communication of the theatre Malá scéna Zlín en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vychytil, David cs
dc.date.accepted 2009-05-28 cs
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is to analyze the current situation of the theatre Malá scéna Zlín in the field of marketing communication and based on this analysis create a project of innovative marketing communication which would ensure an increment of publicity and attendance. The thesis is divided into theoretical and practical part. Theoretical part characterizes nonprofit organizations, marketing communication, advances in development of efficient communication and particular elements of the marketing communication mix. Practical part includes SWOT analysis, analysis of theatrical and marketing activities of the theatre Malá scéna Zlín and questionnaire survey. Based on the results of the analyses is elaborated the project of innovative marketing communication of the theatre Malá scéna Zlín which is subjected to time, cost and risk analyses. At the end of this thesis are started suggestions of measuring effectiveness of this project. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/175 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 11574
dc.date.assigned 2009-03-09 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
švrčková_2009_dp.pdfBlocked 2.115Mb PDF View/Open
švrčková_2009_vp.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open
švrčková_2009_op.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account