Strategie rozvoje obce Halenkovice

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Strategie rozvoje obce Halenkovice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Damborský, Milan cs
dc.contributor.author Veselá, Jitka cs
dc.date.accessioned 2010-07-17T21:06:54Z
dc.date.issued 2009-08-21 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9483
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je zpracování Strategie rozvoje obce Halenkovice na období 2010 - 2018. Práci tvoří dvě hlavní části, a to část teoretická a část praktická. V teoretická části jsou charakterizovány základní pojmy, které se vztahují k dané problematice. V praktické části je provedena socioekonomické analýza obce Halenkovice a její vyhodnocení formou SWOT analýzy. Také je provedeno dotazníkové šetření týkající se rozvoje obce. Dále jsou stanoveny strategické oblasti, jejich priority, cíle a opatření. Na závěr je zpracován katalog projektů pro další rozvoj obce Halenkovice. cs
dc.format 103 s., 13 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1292266 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 21.08.2029 cs
dc.subject Obec cs
dc.subject strategické plánování cs
dc.subject strategický plán cs
dc.subject socioekonomická analýza cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject dotazníkové šetření cs
dc.subject strategické oblasti cs
dc.subject priority cs
dc.subject cíle cs
dc.subject opatření cs
dc.subject katalog projektů cs
dc.subject Municipality en
dc.subject strategic planning en
dc.subject strategic plan en
dc.subject socioeconomical analysis en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject questionnaire examination en
dc.subject strategic areas en
dc.subject priorities en
dc.subject targets en
dc.subject disposals en
dc.subject project catalogue en
dc.title Strategie rozvoje obce Halenkovice cs
dc.title.alternative Development Strategy of Municipality Halenkovice en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hájek, Oldřich cs
dc.date.accepted 2009-09-14 cs
dc.date.vskp-available 2029-08-21
dc.description.abstract-translated The goal of this dissertation is processing of Development strategy for municipality Halen-kovice, for time period 2010 - 2018. This work consists of two main parts, the teoretical and the practical part. The teoretical part includes characterization of basic concepts, which are related to certain subject matter. In practical part is realized socieconomic analysis of municipality Halenkovice and its evaluation in format of SWOT analysis. There is also a questonnaire examination regarding municipal develpment. Furthermore there are deter-mined strategic areas, their priorities, targets and disposals. In conclusion is processed a catalogue of projects for further development of municipality Halenkovice. en
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/178 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 12764
dc.date.assigned 2009-05-21 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
veselá_2009_dp.pdfBlocked 1.232Mb PDF View/Open
veselá_2009_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
veselá_2009_op.doc 58Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account