Specifika práce s problémovými dětmi ve školství Velké Británie

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Specifika práce s problémovými dětmi ve školství Velké Británie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sýkora, Petr cs
dc.contributor.author Šafaříková, Lenka cs
dc.date.accessioned 2010-07-17T21:43:57Z
dc.date.available 2010-07-17T21:43:57Z
dc.date.issued 2009-05-07 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9548
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá specifiky práce s problémovými dětmi ve školství Velké Británie. Bakalářská práce je rozčleněna na sedm kapitol. V první kapitole je blíže popsána charakteristika problémového dítěte v souvislosti s jeho docházkou do školy ve Spojeném království. Druhá kapitola naznačuje možné způsoby intervence školy v řešení vzniklých nežádoucích jevů. Ve třetí, čtvrté a páté kapitole jsou probrány konkrétní obtíže související se školním prostředím ve Velké Británii a to: šikana, odmítání školy spolu se záškoláctvím a vyloučení. V šesté kapitole je zdůrazněna nutnost spolupráce s rodinou, popsána role učitele a zmíněn návrh legislativní úpravy, související s daným tématem, navrhovaný v České republice. Sedmá kapitola se zabývá osobními postřehy z kontaktu se školami ve Velké Británii a výsledky průzkumu. cs
dc.format 63 s. cs
dc.format.extent 896216 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject problémové dítě cs
dc.subject škola cs
dc.subject školství cs
dc.subject rodina cs
dc.subject specifika práce cs
dc.subject náprava cs
dc.subject způsoby řešení cs
dc.subject Velká Británie cs
dc.subject Česká republika cs
dc.subject problem child en
dc.subject school en
dc.subject educational system en
dc.subject family en
dc.subject specification of work en
dc.subject correction en
dc.subject ways of solution en
dc.subject Great Britain en
dc.subject Czech Republic en
dc.title Specifika práce s problémovými dětmi ve školství Velké Británie cs
dc.title.alternative Specific Issues with Problem Children at Schools in Great Britain en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Drholcová, Věra cs
dc.date.accepted 2009-06-18 cs
dc.description.abstract-translated This bachelor?s thesis examines specific issues with problem children at schools in Great Britain and it is divided into seven chapters. In the first chapter, there is described the characteristics of a problem child related to his/her school attendance in the United Kingdom. In the second chapter, there are suggested possibilities of intervention of the school in solving these undesirable phenomena. The third, fourth and fifth chapters emphasizes the concrete difficulties relating to the environment of schools in Great Britain, such as: bullying, truancy and exclusion. The sixth chapter emphasizes the cooperation of the school, the family, and describes the role of a teacher, there is also a draft of legal resources found in the Czech Republic. In the seventh chapter, there are mentioned personal experiences found throughout schools in Great Britain and results of a research conducted. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1016173
dc.date.assigned 2008-04-30 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
šafaříková_2009_bp.pdf 875.2Kb PDF View/Open
šafaříková_2009_vp.doc 70.22Kb Microsoft Word View/Open
šafaříková_2009_op.doc 51.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account