Analýza spokojenosti uživatelů služby Kdo a Kde v Hodoníně

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza spokojenosti uživatelů služby Kdo a Kde v Hodoníně

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kolář, Petr cs
dc.contributor.author Petrášová, Kateřina cs
dc.date.accessioned 2010-07-17T22:23:09Z
dc.date.available 2010-07-17T22:23:09Z
dc.date.issued 2008-12-12 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9633
dc.description.abstract Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolila "Analýza spokojenosti uživatelů služby Kdo a Kde v Hodoníně". Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou část a na praktickou část. V teoretické části se zaměřím na poznatky získané z odborné literatury týkající se zákazníka, spokojenosti zákazníka a marketingovým výzkumem. V praktické části charakterizuji společnost a její důležité prvky. Dále se zabývám marketingovým výzkumem pomocí dotazníkového šetření, který má určit míru spokojenosti uživatelů. V závěru své práce jsem navrhla doporučení, která by měla vést ke zlepšení spokojenosti uživatelů. cs
dc.format 79 s., 6 s. příloh cs
dc.format.extent 839825 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject zákazník cs
dc.subject spokojenost zákazníka cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject customer en
dc.subject customer satisfaction en
dc.subject marketing research en
dc.subject questionnaire en
dc.title Analýza spokojenosti uživatelů služby Kdo a Kde v Hodoníně cs
dc.title.alternative Analysis of the users's satisfaction with the service Who and Where in Hodonín en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vránová, Šárka cs
dc.date.accepted 2009-01-20 cs
dc.description.abstract-translated As the subject of my bachelor's thesis I chose "Analysis of user's satisfaction with the service Who and Where in Hodonín". The thesis consists of theoretical and practical part. The theoretical part focuses on information obtained from specific literature related to the customer, their satisfaction and its marketing research. The practical part deals with the company AGG limited and its important features. The thesis also deals with marketing research in the form of a auestionnaire that should determine the degree of customer satisfaction. In the conclusion of me thesis I suggest several recomendations that should lead to the improvement of customer satisfaction. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 10397
dc.date.assigned 2008-10-10 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
petrášová_2009_bp.pdfBlocked 820.1Kb PDF View/Open
petrášová_2009_vp.doc 2.296Mb Microsoft Word View/Open
petrášová_2009_op.doc 48Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account