Jak předcházet šikaně a týrání ve škole a v rodině

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Jak předcházet šikaně a týrání ve škole a v rodině

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mazánková, Libuše cs
dc.contributor.author Jirků, Ludmila cs
dc.date.accessioned 2010-07-17T22:54:18Z
dc.date.available 2010-07-17T22:54:18Z
dc.date.issued 2009-03-31 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9694
dc.description.abstract Ve své diplomové práci chci upozornit na stále vzrůstající agresi a netečnost vůči ní v naší společnosti. Najít odpověď na otázku, jak se chovat, aby to bylo dobré. Jak to udělat, abychom veškeré lidské chování mohli posuzovat pouze z pozice dobra, aby zlo bylo vytlačeno na okraj lidské společnosti a abychom o mravní kvalitě svých činů rozhodovali na základě úvahy o tom, co je lidské. cs
dc.format 60 s. (106 523 zn) 4 s. příloh cs
dc.format.extent 438567 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject agresivita cs
dc.subject láska cs
dc.subject motivace cs
dc.subject motivační metody cs
dc.subject násilí cs
dc.subject oběť cs
dc.subject objekt cs
dc.subject odměny cs
dc.subject pachatel cs
dc.subject pochopení cs
dc.subject práva dítěte cs
dc.subject rodičovství cs
dc.subject soudy cs
dc.subject šikana cs
dc.subject šikanování cs
dc.subject škola cs
dc.subject tresty cs
dc.subject týrání cs
dc.subject učitel cs
dc.subject výchova cs
dc.subject zákony cs
dc.subject chikane en
dc.subject vexation en
dc.subject tyranny en
dc.subject violence en
dc.subject motivation en
dc.subject methods en
dc.subject tracher en
dc.subject education en
dc.subject parentship en
dc.subject awards en
dc.subject punishment en
dc.subject victim en
dc.subject offender en
dc.subject children rights en
dc.subject courts en
dc.subject laws en
dc.subject school en
dc.subject aggression en
dc.subject love en
dc.subject understanding en
dc.subject motivation en
dc.title Jak předcházet šikaně a týrání ve škole a v rodině cs
dc.title.alternative How to prevent bullying and excruciation at school and in family en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Jašková, Vendula cs
dc.date.accepted 2009-05-13 cs
dc.description.abstract-translated In my diploma thesis, I would like to point out an increasing and apathy toward our society. To find an answer to how to behave correctly. How to make it, all human behaviour could be judged from the side of good, in order to push the evil to the edge of human society, in order to speak about ethical qulity of our acts, based on the judgement what is human. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1015831
dc.date.assigned 2007-11-30 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
jirků_2009_dp.pdf 428.2Kb PDF View/Open
jirků_2009_vp.doc 47.22Kb Microsoft Word View/Open
jirků_2009_op.doc 53.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account