Projekt posílení konkurenceschopnosti společnosti Cement Hranice, akciová společnost využitím technologie ABB.

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Projekt posílení konkurenceschopnosti společnosti Cement Hranice, akciová společnost využitím technologie ABB.

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Projekt posílení konkurenceschopnosti společnosti Cement Hranice, akciová společnost využitím technologie ABB.
Autor: Vaculová, Pavla
Vedoucí: Hrazdilová Bočková, Kateřina
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je věnována problematice posilování konkurenceschopnosti společnosti Cement Hranice, akciová společnost. Práce je členěna do tří samostatných čás-tí: teoretická, analytická a projektová část. V první - teoretické - části je formou literární rešerše nastíněna problematika konkurence, konkurenceschopnosti a konkurenční strategie včetně metod hodnocení konkurenceschopnosti. V analytické části je na základě moderních přístupů zpracován průzkum současné situace společnosti jak z pohledu vnitřního, tak i vnějšího prostředí. Na základě skutečností zjištěných v analytické části je zpracován pro-jekt zavedení technologie Expert Optimizer do výrobního procesu výpalu slínku v rotační peci, který by měl přispět k posílení konkurenceschopnosti společnosti Cement Hranice, akciová společnost.
URI: http://hdl.handle.net/10563/9766
Datum: 2009-05-04
Dostupnost: Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 04.05.2039
Ústav: Ústav podnikové ekonomiky
Studijní obor: Podniková ekonomika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 11049


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
vaculová_2009_dp.pdfZablokované 1.530Mb PDF Zobrazit/otevřít
vaculová_2009_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
vaculová_2009_op.doc 47Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet