Animace pohybu člověka v Blenderu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Animace pohybu člověka v Blenderu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pokorný, Pavel
dc.contributor.author Vilímek, Tomáš
dc.date.accessioned 2010-07-18T00:10:36Z
dc.date.available 2010-07-18T00:10:36Z
dc.date.issued 2009-06-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9835
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na představení možností nástrojů pro animaci pohybů člověka v programu Blender. Program Blender je 3D animační a modelovací nástroj dostupný pro mnoho platforem. Tento volně šířitelný software obsahuje většinu funkcí známých z komerčních produktů od prostorového modelování, přes práci s kamerou a světly, až k pokročilým animačním technikám. V teoretické části je popsána základní charakteristika programu Blender, práce v jeho prostředí, nové animační nástroje ve verzi 2.48a a nástroje pro tvorbu animace pohybů. V praktické části je podrobně popsán postup při tvorbě pohybů člověka, praktická demonstrace a tvorba videotutoriálu. cs
dc.format 63 cs
dc.format.extent 1264969 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Animation en
dc.subject Blender en
dc.subject Animace cs
dc.subject Blender cs
dc.title Animace pohybu člověka v Blenderu cs
dc.title.alternative Character animation in Blender en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Srnec, Miroslav
dc.date.accepted 2009-06-18
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is to introduce possibilities of instruments for character animation in a program Blender. Blender is the open source software for 3D modeling, animation, rendering, interactive creation and playback. It is available for all major operating systems under the GNU, General Public License. The theoretical part explains primary characteristic of Blender, describes his interface and his new animation instruments in version 2.48a. In the practical part explains procedure during creation of character animation, practical demonstration and creation of videotutorial. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/76 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 11388
dc.date.assigned 2009-02-20
utb.result.grade A
utb.result.grade A
local.subject počítačová animace cs
local.subject lidský pohyb cs
local.subject computer animation en
local.subject human movement en


Files in this item

Files Size Format View
vilímek_2009_bp.pdf 1.206Mb PDF View/Open
vilímek_2009_vp.pdf 127.9Kb PDF View/Open
vilímek_2009_op.pdf 93.23Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account