Kritéria volby životního partnera u žen a mužů ve věku od 20 do 30 let

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Kritéria volby životního partnera u žen a mužů ve věku od 20 do 30 let

Show simple item record

dc.contributor.advisor Křemenová, Jana cs
dc.contributor.author Poloučková, Taťána cs
dc.date.accessioned 2010-07-18T01:34:11Z
dc.date.available 2010-07-18T01:34:11Z
dc.date.issued 2009-06-05 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10006
dc.description.abstract Obsahem této bakalářské práce je tématika partnerského soužití a volba životního partnera. Tato problematika je v současné době hojně publikována nejen pro odborníky, ale i pro širokou veřejnost. Snažila jsem se shrnout nejpodstatnější poznatky českých i zahraničních autorů a poskytnout čtenáři ucelený náhled na dané téma z pohledu psychologů, sociologů a biologů. V teoretické části se můžete seznámit s principy volby partnera a s vlivem primární rodiny na jeho výběr, dále s klasifikací lásky a partnerských vztahů. V praktické části byl proveden výzkum formou dotazníků, jehož cílem bylo zjistit a porovnat, na základě rozdělení dle pohlaví, kritéria výběru partnera u mladých lidí a jejich spokojenost ve vztazích. Zjištěné informace jsou přehledně zpracovány do grafů a tabulek. cs
dc.format 69 s., 6 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1888257 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject žena cs
dc.subject muž cs
dc.subject partnerský výběr cs
dc.subject dlouhodobý vztah cs
dc.subject láska cs
dc.subject zamilovanost cs
dc.subject woman en
dc.subject man en
dc.subject partner's choice en
dc.subject longlife relationship en
dc.subject love en
dc.subject amorousness en
dc.title Kritéria volby životního partnera u žen a mužů ve věku od 20 do 30 let cs
dc.title.alternative Criteria for the selection of a life partner in 20-30 age group en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Holoubková, Daniela cs
dc.date.accepted 2009-06-23 cs
dc.description.abstract-translated Substance of this bachelor thesis is the subject of relationships and choice of a life partner. In the present days this issue is being published a lot - not only for experts but also for general public. I tried to summarize the most essential pieces of knowledge from Czech and foreign authors and to show the reader an integrated view of psychologists, sociologists and biologists. In the theoretic part you can read about the principles of partner's choice and the primary influence which the family has on the selection of a partner. I also added various classifications of love and relationships. I used questionnaires in the practical part. The objective of these questionnaires was to detect and compare the criteria for selecting a life partner in a group of young people and their satisfaction in a relationship. I used all discovered information to make graphs and charts. en
dc.description.department Ústav porodní asistence cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/102 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cs
dc.thesis.degree-discipline Midwife en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cs
dc.thesis.degree-program Midwifery en
dc.identifier.stag 10939
dc.date.assigned 2009-02-05 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
poloučková_2009_bp.pdf 1.800Mb PDF View/Open
poloučková_2009_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
poloučková_2009_op.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account