Fakulta humanitních studií

DSpace Repository

Language: English čeština 

Fakulta humanitních studií

 

Fakulta humanitních studií (FHS) vznikla jako samostatná fakulta Univerzity Tomáše Bati k 1.1.2007. Potenciál fakulty spočívá v jedinečnosti studijních programů – filologických, pedagogických a zdravotnických. Touto profilací je FHS jedinou vzdělávací institucí svého druhu na Jihovýchodní Moravě a v příhraničních oblastech Slovenska. Vzdělávací a vědecká činnost FHS v oblasti filologické a pedagogické je realizována na Ústavu jazyků (ÚJ), Ústavu anglistiky a amerikanistiky (ÚAA), Ústavu pedagogických věd (ÚPV) a na Institutu mezioborových studií v Brně. K 1. lednu 2009 se FHS rozrostla o další pracoviště, Institut zdravotnických studií (IZS), který nabízí studium dvou zdravotnických studijních oborů – všeobecná sestra a porodní asistentka. Jejich výuku dosud zajišťoval Ústav zdravotnických studií. Ten se spolu s nově zřízeným Ústavem aplikovaných společenských věd, Ústavem ošetřovatelství a Ústavem porodní asistence stal součástí Institutu zdravotnických studií. V letošním akademickém roce studuje na fakultě téměř 3500 studentů.

Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

View more

Search DSpace


Browse

My Account

Discover

RSS Feeds