Projekt využití nástrojů operativního controllingu ve firmě MRB Sazovice, spol. s r. o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt využití nástrojů operativního controllingu ve firmě MRB Sazovice, spol. s r. o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zeman, Vlastimil cs
dc.contributor.author Mahďáková, Ivana cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T15:37:33Z
dc.date.available 2010-07-13T15:37:33Z
dc.date.issued 2006-05-09 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1008
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je navrhnout nástroje operativního controllingu pro společnost MRB Sazovice spol. s r. o. První část bude zaměřena na teoretické poznatky související s operativním controllingem, které budou získány z dostupné literatury. Ve druhé části di-plomové práce bude nejdříve stručně charakterizována společnost a dosavadní úloha opera-tivního controllingu v ní. Po té budou vybrány některé nástroje operativního controllingu a navrhnuty vhodné ukazatele a způsob jejich vykazování. Ve zprávě controllera bude předvedeno konkrétní využití těchto vybraných nástrojů pomocí skutečných hodnot společ-nosti. Nakonec bude provedeno ekonomické vyhodnocení projektu. cs
dc.format 86 s., 4 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 927144 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject diplomová práce cs
dc.subject controlling cs
dc.subject operativní controlling cs
dc.subject finanční controlling cs
dc.subject analýza odchy-lek cs
dc.subject příspěvek na úhradu cs
dc.subject krátkodobý hospodářský výsledek cs
dc.subject analýza kritických bodů cs
dc.subject fixní náklady cs
dc.subject variabilní náklady cs
dc.subject zpráva controllera cs
dc.subject nástroje controllingu cs
dc.subject master thesis en
dc.subject controlling en
dc.subject operative controlling en
dc.subject financial controlling en
dc.subject divergence analysis en
dc.subject marginal contribution en
dc.subject short-term economic result en
dc.subject break-even analysis en
dc.subject fixed costs en
dc.subject varia-ble costs en
dc.subject controller report en
dc.subject instruments of controlling en
dc.title Projekt využití nástrojů operativního controllingu ve firmě MRB Sazovice, spol. s r. o. cs
dc.title.alternative The project usage instruments of operative controlling for the company MRB Sazovice spol. s r. o. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hurta, Josef cs
dc.date.accepted 2006-05-31 cs
dc.description.abstract-translated The aim of my Master thesis is project instruments of operative controlling for MRB Sazo-vice spol. s r. o. The first part will concentrate on theoretical informations which will be extracted from available literature. In the second part will be specified the company and its present part in operative controlling. Then will be chosen some of the instruments of opera-tive controlling and will be proposed suitable indicators and its usage. In the controller re-port there will be demonstrated concrete use these instruments by means of real value of the company. Finally will be demonstrated the economical interpretation of project. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/176 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3511
dc.date.assigned 2006-03-06 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
mahďáková_2006_dp.pdfBlocked 905.4Kb PDF View/Open
mahďáková_2006_vp.pdf 52.61Kb PDF View/Open
mahďáková_2006_op.doc 40.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account