Komunikační aktivity prodeje biopotravin v supermarketech Tesco a InterSpar

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Komunikační aktivity prodeje biopotravin v supermarketech Tesco a InterSpar

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Komunikační aktivity prodeje biopotravin v supermarketech Tesco a InterSpar
Autor: Forétová, Alexandra
Vedoucí: Podlešák, Petr
Abstrakt: Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu komunikačních aktivit prodeje biopotravin v supermarketech Tesco a Interspar. Cílem práce je zjistit současný stav komunikačních aktivit prodeje biopotravin v daných supermarketech. Dosažením tohoto cíle budu schopna samostatně podat návrhy na zlepšení komunikace biopotravin v obou supermarketech. Zvolenými pracovními metodami jsou analýza a dotazníkové šetření. V teoretické části se zabývám teoretickými poznatky o marketingových komunikacích, marketingovém výzkumu a trendu biopotravin získanými. Praktická část bakalářské práce potom rozšiřuje teoretické poznatky o analýzu komunikačních aktivit prodeje biopotravin z hlediska instore reklamy a webových stránek. Na základě zjištěné nedostatečné instore komunikace k zákazníkům bylo provedeno také dotazníkové šetření spokojenosti zákazníků s nabídkou biopotravin.
URI: http://hdl.handle.net/10563/10090
Datum: 2009-05-11
Dostupnost: Pouze v rámci univerzity
Ústav: Ústav marketingových komunikací
Studijní obor: Marketingové komunikace
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 10502


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
forétová_2009_bp.pdfZablokované 1.433Mb PDF
forétová_2009_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
forétová_2009_op.zip 17.10Kb Neznámý Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet