Komunikační aktivity prodeje biopotravin v supermarketech Tesco a InterSpar

DSpace Repository

Language: English čeština 

Komunikační aktivity prodeje biopotravin v supermarketech Tesco a InterSpar

Show simple item record

dc.contributor.advisor Podlešák, Petr
dc.contributor.author Forétová, Alexandra
dc.date.accessioned 2010-07-18T02:14:31Z
dc.date.available 2010-07-18T02:14:31Z
dc.date.issued 2009-05-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10090
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu komunikačních aktivit prodeje biopotravin v supermarketech Tesco a Interspar. Cílem práce je zjistit současný stav komunikačních aktivit prodeje biopotravin v daných supermarketech. Dosažením tohoto cíle budu schopna samostatně podat návrhy na zlepšení komunikace biopotravin v obou supermarketech. Zvolenými pracovními metodami jsou analýza a dotazníkové šetření. V teoretické části se zabývám teoretickými poznatky o marketingových komunikacích, marketingovém výzkumu a trendu biopotravin získanými. Praktická část bakalářské práce potom rozšiřuje teoretické poznatky o analýzu komunikačních aktivit prodeje biopotravin z hlediska instore reklamy a webových stránek. Na základě zjištěné nedostatečné instore komunikace k zákazníkům bylo provedeno také dotazníkové šetření spokojenosti zákazníků s nabídkou biopotravin. cs
dc.format 55s., 13s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1502767 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Marketingové komunikace cs
dc.subject komunikační mix cs
dc.subject Internet cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject dotazníkové šetření cs
dc.subject biopotraviny cs
dc.subject ekologické zemědělství cs
dc.subject instore reklama cs
dc.subject maloobchodní mix cs
dc.subject webová stránka cs
dc.subject Marketing communication en
dc.subject communication mix en
dc.subject Internet en
dc.subject marketing research en
dc.subject organic food en
dc.subject organic farming en
dc.subject instore advertising en
dc.subject retail mix en
dc.subject website en
dc.title Komunikační aktivity prodeje biopotravin v supermarketech Tesco a InterSpar cs
dc.title.alternative Bioproducts retail and its Communication activities at Tesco and Interspar en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kotyzová, Pavla
dc.date.accepted 2009-06-02
dc.description.abstract-translated Bachelor's thesis focuses on the analysis of sales organic food communication acti-vities in the supermarkets Tesco and Interspar. The aim of this work is to determine the current state of communication activities of organic food sales in the supermarkets. By achieving this goal I will be able to submit my own proposals for improving communication of organic food sales in both supermarkets. Working methods used in the processing of work is the analysis and the marketing research. In the theoretical part, I am dealing with theoretical knowledge of marketing communications, marketing research and trend in or-ganic food detail gauner from professional publications. The practical part then extends on the analysis of instore advertising in the supermarketsTesco and Interspar and the website analysis. The marketing research was carried out on the basis of the lack of instore com-munications to customers. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 10502
dc.date.assigned 2009-01-12
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
forétová_2009_bp.pdfBlocked 1.433Mb PDF View/Open
forétová_2009_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
forétová_2009_op.zip 17.10Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account