Linguistic and Content Analysis of British Teenage Magazines for Girls

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Linguistic and Content Analysis of British Teenage Magazines for Girls

Show simple item record

dc.contributor.advisor Drábková, Lenka
dc.contributor.author Teglová, Veronika
dc.date.accessioned 2010-07-18T03:00:52Z
dc.date.available 2010-07-18T03:00:52Z
dc.date.issued 2009-05-13
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10177
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá problematikou britských dívčích časopisů a jejím cílem je analyzovat specifický jazyk a obsah těchto periodik. Teoretická část uvádí všeobecnou charakteristiku časopisů a rozděluje je do několika kategorií podle jejich obsahu. Konkrétněji se zabývá popisem dívčích časopisů, především pak jejich funkcí a rolí v životě čtenářek. Další část charakterizuje typické rysy těchto časopisů, zejména prvky týkající se vzhledu, obsahu a jazyka. Závěr teoretické části představuje nejoblíbenější dívčí časopisy na britském trhu. Praktická část popisuje jednotlivá periodika, která byla použita k analýze. Lingvistická analýza charakterizuje užívaný jazyk z hlediska lexikálního, stylistického a syntaktického. Obsahová analýza zpracovává hlavní témata a rubriky dívčích časopisů, zabývá se četností výskytu reklam a grafických prostředků. cs
dc.format 56 s., 6 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 18251340 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Dívčí časopisy cs
dc.subject lingvistická analýza cs
dc.subject obsahová analýza cs
dc.subject grafické prostředky cs
dc.subject reklamy cs
dc.subject Girls' magazines en
dc.subject linguistic analysis en
dc.subject content analysis en
dc.subject graphical means en
dc.subject advertisements en
dc.title Linguistic and Content Analysis of British Teenage Magazines for Girls cs
dc.title.alternative Linguistic and Content Analysis of British Teenage Magazines for Girls en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Nemčoková, Katarína
dc.date.accepted 2009-06-18
dc.description.abstract-translated The present bachelor thesis deals with the topic of teenage magazines and its aim is to analyze a specific language and content used in these periodicals. The theoretical part characterises magazines in general and divides them into categories according to their content. It deals with teenage magazines in more detail, particularly with their functions and a role in female readers' lives. The next part describes the typical features of these magazines, especially the attributes of appearance, content and language. The conclusion of the theoretical part contains the most popular teenage magazines' for girls on the British market. The practical part consists of the description of the magazines used in this analysis. The linguistic analysis characterises the language from the lexical, stylistic and syntactic points of view. The content analysis focuses on the main topics and columns of teenage magazines and deals with the frequency of advertisements and non-linguistic means. en
dc.description.department Ústav anglistiky a amerikanistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/13 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 11208
dc.date.assigned 2008-11-30
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
teglová_2009_bp.pdf 17.40Mb PDF View/Open
teglová_2009_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
teglová_2009_op.doc 48Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account